A training needs analysis into map use in a military context

Philander, Elisca S. (2002-03)

Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2002.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The primary objective of the South African National Defence force is the protection of its citizens against external threats. The nature of the work, especially in operational situations, very often causes members of the SANDF to work in remote and unknown territory. The SANDF is composed of different units such as the army, air force and navy. All of these units typically control a specific aspect of the environment, especially in operational situations, and is very often also geographically spread over a large area. The battle commander would typically be in charge of all these units and must direct and control them efficiently towards achieving their assigned mission. In order to be an effective battle commander, the commander must thus be able to understand the terrain that his/her units are operating in, and maps are often the only information to base such understanding on. Map use is thus a critical success factor in effective battle command, and also for every member of the units navigating the often unknown terrain. The aim of the study is to conduct an investigation into the status quo of map use proficiency in the military, and specifically the South African National Army. The investigation comprises the following: • To conducting a detailed task analysis into map use in a military context, in order to establish specific map use functions and related skills regarded as critical in the military context. • The development of a proficiency test, taking the form of a questionnaire, based on the skills identified in the task analysis. Comparing the results of the questionnaire with map use skills identified in the task analysis, to determine the level of map use proficiency in military context. The secondary aims of the study comprise the following: • To investigate the level of map use training and determine if a need exists in term of additional map use training in the military, based on subjective opinions. • To investigate the level of computer literacy and the need for formal computer training in the military context. The key conclusions of the study are the following: • A gap between optimal and actual performance has been identified in terms of map use in the military context. • This gap can largely be attributed to insufficient structures and processes within the military context to facilitate effective map use.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die primêre doel van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is om die burgers van die land te beskerm teen eksterne gevare. Die aard van die werk veroorsaak dat soldate, tydens operasionele toestande, dikwels na onbekende en vreemde areas verplaas ten einde bogenoemde primêre doel te bereik. Die weermag bestaan tipies uit verskillende eenhede, wat elk gefokus is op die verrigting van spesifieke funksies, en dikwels geografies wyd versprei is. In gesamentlike operasies, is die operasie bevelvoerder tipies in beheer van die verskillende eenhede en moet hy toesien dat hul bewegings gekoordineer is ter bereiking van hul doel. Die operasie bevelvoerder, ten einde die doelwit effektief te bereik, moet in staat wees om die terrein waar die verskillende eenhede beweeg te ontleed, en effektief tot doelbereiking kan benut. Kaarte is een van die primêre bronne van inligting, ten einde die terrein te ontleed om dit sodoende tot voordeel te kan gebruik. Effektiewe gebruik van kaarte is dus 'n kritieke faktor wat bydra tot die sukses van die operasie bevelvoerder, asook vir feitlik elke lid binne die verskillende eenhede wat deur dikwels onbekende terrein moet navigeer. Die doelwitte van die studie is om 'n ondersoek in te stel na die status quo met betrekking tot kaart-gebruiksvaardigheid in die Suid Afrikaanse Nasionale Weermag. Die studie behels die volgende: • 'n Omvattende taak-analise ten opsigte van die gebruik van kaarte in die militêre konteks, om sodoende spesifieke funksies en verwante vaardighede te identifiseer wat as kritiek vir die militêr beskou word. • Om 'n vaardigheidstoets in 'n vraelys te inkorporeer, gebaseer op bogenoemde geïdentifiseerde kaart-gebruiksvaardighede. • Om die resultate van die vaardigheids-toets te vergelyk met dié geïdentifiseer in die taak-analise, om sodoende die vlak van kaartgebruiksvaardighede te bepaal in die militêre konteks. Die sekondêre doelwitte behels die volgende: • 'n Ondersoek na die vlak van kaart-gebruiksopleiding en om te bepaal of 'n behoefte bestaan na verdere kaart-gebruiksopleiding, gebaseer op subjektiewe opinies. • 'n Ondersoek na die vlak van rekenaargeletterdheid, en die behoefte aan rekenaar-opleiding. Die afleidings wat uit die studie gemaak kan word is die volgende: • daar bestaan 'n prestasie-gaping tussen optimale and werklike prestasie met betrekking tot die gebruik van kaarte in die militêre konteks, en • hierdie gaping kan grootliks toegeskryf word aan onvoldoende strukture binne die miliêre konteks, wat nie kaart-gebruiksvaardighede fasiliteer nie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52714
This item appears in the following collections: