A decision support tool for capacity designing of BRT stations using discrete-event simulation

Engelbrecht, Louise (2010-12)

Thesis (MScEng (Industrial Engineering))--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this study is to investigate the capacity of a proposed bus rapid transit (BRT) station in Cape Town. A bus rapid transit system is a high-capacity public transportation system that carries passengers from one point to another, providing a service that is faster and more efficient than an ordinary bus line. The implementation of these systems is increasing rapidly worldwide, serving as a solution to decrease traffic congestion. The capacity of the proposed bus station, known as the Thibault Station, is investigated in the study by developing a simulation model. The aim is to develop a stochastic simulation model, which represents the flow of passengers throughout the station so that the station capacity can be investigated. By developing a stochastic model as opposed to a deterministic model, elements of uncertainty can be included into the model, thereby representing a system that is closer to the real-life situation under investigation. The majority of BRT systems, as well as past studies undertaken on the Thibault Station, are designed using deterministic calculations. The study commences by researching literature on BRT systems and focuses on the current methods used to calculate station capacity requirements. Thereafter, the concept of simulation is introduced. Simulation is the method chosen to model and evaluate the passenger and bus operations at the Thibault Station. The study presents the methods used to build and verify the simulation model. This is done to familiarise the user with a number of aspects of the model. The model can then be used as a tool to investigate capacity parameters and alternative designs or scenarios. Using the results of these investigations, decisions can ultimately be made regarding the planning and design components of any bus rapid transit station given that the model is adapted. Scenario results, as well as interpretations of performance measurements, are presented at the end of the study. The results can be used for more realistic design of BRT stations using stochastic modelling.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die studie is om ondersoek in te stel na die kapasiteit van „n hoëspoed bus vervoer stelsel (BRT). Die ondersoek is gebaseer op „n voorgestelde bus stelsel vir Kaapstad. „n BRT-stelsel is „n hoë-kapasiteit publieke vervoerstelsel wat passasiers van een punt na „n ander vervoer, deur „n diens te verskaf wat vinniger en meer doeltreffend is as „n gewone bus stelsel. Die implementering van hierdie tipe stelsels neem wêreldwyd toe en dien as „n oplossing om verkeersopeenhopings te verminder. Die spesifieke busstasie wat ondersoek word staan bekend as die Thibault Stasie van Kaapstad se BRT-stelsel. Die kapasiteit van die stasie word ondersoek deur middel van simulasiemodellering. Die doel is om „n stogastiese simulasiemodel wat die vloei van passasiers modelleer te ontwikkel ten einde die kapasiteit van die stasie te ondersoek. Deur „n stogastiese model in plaas van „n deterministiese model te gebruik, kan elemente van onsekerheid ingesluit word. Dit verteenwoordig dus „n stelsel wat nader aan die werklikheid is. Tans word meeste BRT-stelsels ontwerpe gebaseer op deterministiese berekeninge, asook historiese studies wat onderneem is oor die Thibault Stasie. Die studie begin deur literatuur oor BRT-stelsels te bestudeer en fokus daarna op die huidige metodes wat gebruik word om die vereiste kapasiteit van „n busstasie te bepaal. Die konsep van simulasie word daarna voorgestel. Simulasie is die metode wat in die studie gebruik word om die passasier- en busaktiwiteite van die Thibault Stasie te modelleer en te evalueer. Die studie verskaf die metodes wat gebruik word vir die ontwikkeling en geldigmaak van die simulasiemodel. Gebruikers word op dié manier blootgestel aan die verskillende aspekte van die model. Nadat die gebruikers vertroud is met sekere aspekte van die model, word die model verder uiteengesit en word daar verduidelik hoe dit as „n instrument om kapasiteit parameters en alternatiewe ontwerpe van busstasies te ondersoek kan dien. Die resultate van die model kan gebruik word om beplannings- en ontwerpbesluite van enige busstasie te neem. Aan die einde van die studie word scenarioresultate bekendgestel, asook die interpretasie daarvan. Die resultate kan gebruik word vir meer realistiese ontwerp van BRT-stasies met behulp van stogastiese simulasie modellering.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5226
This item appears in the following collections: