ITEM VIEW

Discerning congregational growth : a case study - Vineyard Christian Fellowship Tygerberg, 1992-2000 with special reference to leadership

dc.contributor.advisorHendriks, H. J.
dc.contributor.authorGoddard, C. R.
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Theology. Dept. of Practical Theology & Missiology.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:34:54Z
dc.date.available2012-08-27T11:34:54Z
dc.date.issued2001-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/52237
dc.descriptionThesis (MTh)--Stellenbosch University, 2001en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The basic premise of this study is that when a comprehensive analysis is made of the Vineyard Christian Fellowship Tygerberg's current status and growth, it will provide a sound basis for discerning that growth. This will in some measure open the way for the leadership of the congregation to be able to make decisions for the future that are better informed and more aware of the way God has worked with the congregation thus far. This in turn will hopefully keep the congregation on the path to further growth toward maturity. The research has been structured in such a way, that it conforms to a practical theological framework and attempts a description of the current reality of the congregation by means of a mechanical, cultural and leadership analysis. A practical theological ecclesiology follows in order to provide the basis for a correlational hermeneutic. After analysis and reflection, possibilities for future strategies are proposed.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die basiese uitgangspunt van hierdie studie is dat wanneer In goed gefundeerde gemeente analise van die 'Vineyard Christian Fellowship Tygerberg' se huidige status en groei gedoen word, dit 'n gesonde basis vir oordeel oor die groei van die gemeente sal gee. Dit behoort tot ' n mate die weg te baan vir die leierskap van die gemeente om beter ingeligte besluite rakende die toekoms van die gemeente te neem omdat daar dan ' n bewustheid is van God se werking in die gemeente tot dusver. Hopelik sal dit ook die gemeente help om voorts op die pad van groei tot volwassenheid te bly. Die navorsing is so gestruktureer dat dit 'n praktiese teologiese raamwerk gebruik en poog om die huidige realiteite van die gemeente deur 'n meganiese, kulturele en leierskap analise te beskryf. 'n Praktiese teologiese ekklesiologiese uiteensetting volg wat moet dien as die beginpunt van 'n korrelatiewe hermeneutiese proses. Moontlike strategice vir die toekoms word voorgestel nadat analise en refleksie gedoen is.af_ZA
dc.format.extent127 pages : illustrations
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectChurch growth -- Case studiesen_ZA
dc.subjectChristian leadershipen_ZA
dc.subjectParishes -- South Africa -- Tygerberg -- Case studiesen_ZA
dc.subjectDissertations -- Theologyen_ZA
dc.subjectTheses -- Theologyen_ZA
dc.subjectDissertations -- Practical Theology and Missiologyen_ZA
dc.subjectTheses -- Practical Theology and Missiologyen_ZA
dc.titleDiscerning congregational growth : a case study - Vineyard Christian Fellowship Tygerberg, 1992-2000 with special reference to leadershipen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW