Development challenges in Khayelitsha : an analysis of related issues

Nqadini, Mlungisi Patrick (2000-12)

Thesis (MAdmin)--Stellenbosch University, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Apartheid statutes like the former Group Areas Act created what is referred as "Apartheid Dormitory Cities". Khayelitsha is a typical creation of apartheid. As a result Khayelitsha faces many socio-economic challenges such as poverty, low standard of living characterised by low income distribution or no income, high rate of unemployment, illiteracy, education problems, housing problems, health problems and poor economic conditions. Attempts were made to create civic associations and development structures to deal with socio-economic challenges in Khayelitsha, but all those attempts never brought about development solutions. The Khayelitsha community tends to have a poor participatory planning role in development related issues. Khayelitsha as an apartheid legacy city will take a long time to dismantle in social, economic and purely practical terms. Rebuilding Khayelitsha equitably will be a tough exercise. The government strives to develop South Africa from a society of racially based compartmentalisation into a non-racial, developed country with equal opportunities, better education, health, housing and employment.These challenges are Khayelitsha's major problems which cannot be solved overnight. The problem faced is the re-integration of the separated zones of the former group areas. This makes it difficult to share the economic resources that are needed in Khayelitsha in order to solve its socio-economic problems. The integration of cities will only come about if the restructuring is in accordance with specific needs of the Khayelitsha community. People of Khayelitsha should be involved in the planning of their own city and be able to make informed decisions. The objective of this thesis is to analyse related development issues and challenges in Khayelitsha and to provide possible solutions contributing to development. Government and development agencies can draw lessons from the recommendations of this thesis and come up with sustainable and people-centred development-related strategies.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Eertydse Apartheidswetgewing soos die herroepte Groepsgebiedewet as een van die wetgewende elemente van die Apartheidsperiode, was verantwoordelik vir die skepping van sogenaamde "apartheidslaapdorpe". Khayelitsha kan beskou word as 'n tipiese voorbeeld en skepping van so 'n "slaapdorp" as gevolg van Apartheid. As direkte resultaat hiervan ervaar Khayeltisha talle sosio-ekonomiese uitdagings soos armoede, lae lewenstandaarde gekenmerk deur huishoudings met lae inkomste verdelings en in sommige gevalle geen inkomstes, hoë werkloosheid, ongeletterdheid, onderwysprobleme, behuisingsprobleme, gesondheidsprobleme en algemene swak ekonomiese omstandighede. Pogings is wel in die verlede aangewend om burgerlike organisasies in Khayelitsha van stapel te stuur, maar hierdie pogings het daarin gefaal om werklike en meetbare ontwikkelingsoplossings te bewerkstellig. Die Khayelitsha gemeenskap vervul 'n beperkte deelnemende beplanningsrol in ontwikkelinggebaseerde aangeleenthede. In praktyk sal Khayelitsha, as apartheidstad, lank neem om volwaardig te ontluik in terme van sosiale-, ekonomiese-, en verwante aanwysers en sal die regverdige en verteenwoordigende heropbouingsproses nie sonder struikelblokke ervaar word nie. Die Suid-Afrikaanse Regering strewe daarna om die land te ontwikkel vanaf 'n samelewing gekenmerk deur rasgebaseerde kompartementalisering na 'n nie-rasgebonde gemeenskap met gelyke geleenthede in terme van onderwys, gesondheid, behuising en werksgeleenthede. Hierdie aangeleenthede vorm deel van die uitdagings wat Khayelitsha in die oog staar. Oplossings sal nie sommer oornag gevind word nie. Die probleem wat oorkom moet word is die herintegrasie van aparte sones as gevolg van eertydse geskepte groepsgebiede. As gevolg hiervan is dit moeilik om ekonomiese hulpbronne, wat dringend in Khayelitsha benodig word, te herverdeel en te versprei ten einde die omvangryke sosio-ekonomiese probleem te verlig. Die integrasie van stede en spesifiek Khayelitsha, sal alleenlik suksesvol wees indien die herstruktueringsproses plaasvind met inagneming van die spesifieke benodighede en tekortkominge van die gemeenskap. Die gemeenskap van Khayelitsha moet betrek word in die beplanning van hul eie stad en deurgaans deel vorm van effektiewe konsultasie ten einde ingeligde besluite te kan maak, iets wat tans ontbreek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51684
This item appears in the following collections: