ITEM VIEW

Love and justice as foundational principles for a community of Shalom in a globalised context

dc.contributor.advisorKoopman, Nicoen_ZA
dc.contributor.authorMacrae, Jenny Anneen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Theology. Dept. of Systematic Theology and Ecclesiology.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:33:34Z
dc.date.available2012-08-27T11:33:34Z
dc.date.issued2007-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/50730en_ZA
dc.descriptionThesis (MTh)--Stellenbosch University, 2007.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: In this thesis I show that love and justice are essential foundational principles for creating and realizing a community of shalom in a globalised society. By examining the current inequalities (with reference to race and gender); unequal opportunity (in light of economic injustice and poverty) and abuse of power I show that the current situation in the globalised society is less than desirable for many people. This is then applied to the current situation in South Africa. I then move on to a detailed discussion of love and justice. This is done by referring to the work of certain theologians and evaluating their claims in light of the topic. Love is examined in its various forms, and agape love, love for God and love for neighbour (the love commandment) and love of self are discussed. Various theories of justice (both philosophical and theological) are evaluated. The inseparable relationship between love and justice is established. In conclusion, I show what is meant by a community of shalom and how love and justice, as foundational principles, can help this community to be realised in the globalised context, with the participation of the church and Christians as people of the way.  en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Ek poog om in die tesis te bewys dat liefde en geregtigheid noodsaaklike basiese beginsels is vir die vorming van 'n gemeenskap van shalom binne 'n konteks van globalisasie. Aan die hand van die ongelykhede (ras en geslag); ongelyke geleenthede (ekonomies ongeregtigheid en armoede) en misbruik van mag wat in die wereld voorkom, bewys ek dat die huidige situasie nie wenslik vir baie mense is nie. Die bespreking is dan toegepas op die huidige situasie in Suid Africa. Ek beweeg dan na 'n volledige gesprek oor liefde en geregtigheid. Hier word die werk van teoloe gebruik, en hulle idees word bespreek aan die hand van die tema. Liefde is bespreek in sy verskillende vorme. Agape-liefde, liefde vir God en vir die naaste (die opdrag tot lief de) en die lief de van die self is bespreek. Verskillende teoriee van geregtigheid (beide filosofies en teologies) is bespreek. Die onskeibare verband tussen liefde en geregtighied is toegelig. Laastens draai die fokus na 'n gemeenskap van shalom, die doel van so 'n gemeenskap, en hoe lief de en geregtigheid kan hydra tot die skep van so 'n gemeenskap in die konteks van globalisasie, met die deelname van die Kerk en Christene as 'people of the way'.af_ZA
dc.format.extent109 leaves : illustrationsen_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectLove -- Religious aspects -- Christianityen_ZA
dc.subjectJustice -- Religious aspects -- Christianityen_ZA
dc.subjectChristianity and justiceen_ZA
dc.subjectChristian lifeen_ZA
dc.subjectGlobalization -- Religious aspects -- Christianityen_ZA
dc.subjectChristian ethicsen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.titleLove and justice as foundational principles for a community of Shalom in a globalised contexten_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW