ITEM VIEW

Language diversity in the public health sector in the Cape Unicity : policy and practice

dc.contributor.advisorBekker, Simonen_ZA
dc.contributor.authorWilliams, Michellene Shannonen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Sociology and Social Anthropology.
dc.date.accessioned2012-08-27T11:33:30Z
dc.date.available2012-08-27T11:33:30Z
dc.date.issued2006-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/50618
dc.descriptionThesis (MA) -- University of Stellenbosch, 2006.
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The purpose of this study is to study language diversity in the public health sector in the Cape Unicity area. The recent introduction of a multilingual policy is compared to practice in the health sector. This is done in order to draw similarities and differences regarding a gap between policy and practice. Five health facilities in the Cape Unicity were approached. Twenty-five respondents were sampled: doctors, nurses, administration or management officials, patients, and official interpreters where possible. To conclude, the findings suggest a significant gap is evident between policy and practice in each of the five health facilities. However, the gap appears to differ in scope for some health facilities due to certain factors. Subsequently, a number of recommendations are proposed.
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie is om taaldiversiteit in die publieke gesondheidsektor in die Kaapse Unistad-gebied te bestudeer. Die onlangse instelling van 'n veeltalige beleid word met die praktyk in die gesondheidsektor vergelyk. Dit word gedoen om ooreenkomste en verskille met betrekking tot 'n gaping tussen beleid en praktyk te identifiseer. Vyf gesondheidsfasiliteite in die Kaapse Unistad is genader. Vyf-en-twintig respondente het deelgeneem: dokters, verpleegkundiges, administratiewe of bestuursamptenare, pasiente en amptelike tolke waar moontlik. Ten slotte dui die bevindinge op 'n beduidende gaping tussen beleid en praktyk in elkeen van die vyf gesondheidsfasiliteite. Dit kom egter voor asof die gaping in sommige gesondheidsfasiliteite as gevolg van sekere faktore in omvang verskil. Gevolglik word 'n aantal aanbevelings gemaak.
dc.format.extentx, 120 pages : illustrations
dc.language.isoen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch University
dc.subjectCape Unicityen_ZA
dc.subjectMultilingualism -- South Africa -- Western Capeen_ZA
dc.subjectPublic health personnel -- Language -- Government policy -- South Africa -- Western Capeen_ZA
dc.subjectSociolinguistics -- Government policy -- South Africa -- Western Capeen_ZA
dc.subjectPublic healthen_ZA
dc.subjectSouth Africa -- Western Cape -- Language policyen_ZA
dc.subjectDissertations -- Sociologyen_ZA
dc.titleLanguage diversity in the public health sector in the Cape Unicity : policy and practiceen_ZA
dc.typeThesis
dc.rights.holderStellenbosch University


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW