An evaluation of Bergzicht Training Centre as a model for a community learning centre

Taylor, Wilfred J (2006-04)

Thesis (MPhil) -- University of Stellenbosch, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT : Throughout the world a number of factors influence the way in which industry, commerce and service are organized, and all aspects of the world are subject to change. The plight of the out-of-school youth, illiterate adults, workers and the unemployed can be alleviated by the establishment of institutions that are characterized by the comprehensiveness or multi-purpose dimension of their curricula. The question arises if this model provides ample training for the unskilled adult, support to secure permanent employment and become self-reliant and independent. Bergzicht Training Centre (BTC) was formed with the purpose of breaking the cycle of poverty for many unemployed semi-skilled adults. The problem to which the study seeks an answer is therefore what criteria are needed to constitute BTC as a model of community-learning centres. Through this study, the research aims to refine and further define some success dimensions for community education. When these success dimensions are constructed and identified, it can be operationalised by the development of a performance appraisal instrument to evaluate any community-learning centre. This evaluation instrument can provide the initial framework of knowledge for further study. The study was conducted in two phases and a variety of exploratoiy research methods were utilised to collect the necessaiy information in order to achieve the purpose of the study. The findings of the questionnaires and the interviews provided the researcher with the necessary backing to present the identified dimensions as the factors needed to secure the success of a community learning centre. The dimensions of success identified in the study assisted the researcher to develop a model of a successful community learning centre and introduce that model to assess Bergzicht Training Centre as a model of a community learning centre. Recommendations were provided for a community learning centre, recommendations for Bergzicht Training Centre and recommendations for further research.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Daar is wereldwyd verskeie faktore wat 'n invloed het op die wyse waarop industriee, besighede en dienste georganiseer word. Die faktore verander deurentyd namate die eise van die samelewing verander. Die lot van die jongmense wat reeds die skool verlaat het, ongeletterde volwassenes, algemene werkers en die werkloses, kan verlig word deur die ontwikkeling van instellings wat gekarakteriseer word deur die multifunksionele dimensies van hul kurrikula. Die vraag ontstaan egter of voldoende opleiding voorsien vir die onopgeleide volwassene, en of dit ondersteuning bied vir die verkryging van permanente werk. Volwassenes sal slegs selfonderhoudend en onafhanklik kan wees as dit wel die geval is. Bergzicht Opleidingsentrum is ontwikkel met die doel om armoede te breek vir die talle werklose, onopgeleide volwassenes. Deur hierdie studie is gepoog om die kriteria te bepaal waaraan Berzicht Opleidingsentrum moet voldoen om beskou te word as 'n model van 'n gemeenskapsopleidingsentrum. Die dimensies van sukses vir 'n gemeenskapsopleidingsentrum is gedefinieer. Hierdie dimensies kan voorts gebruik word om 'n evalueringsinstrument saam te stel waardeur emge gemeenskapsopleidingsentrum geevalueer kan word. Die evalueringsinstrument kan as basis dien vir verdere studie oor die aktiwiteite van gemeenskapsopleidingsentrums. Die studie is in twee fases benader en 'n verskeidenheid eksploratoriese navorsingsmetode is gebruik om die tersaaklike inligting te bekom vir die doel van die studie. Die bevindinge verkry vanaf die vraelyste en die onderhoude het die navorser voorsien van die nodige ondersteuning, om die dimensies te bepaal vir 'n suksesvolle gemeenskapsopleidingsentrum. Die dimensies van sukses soos bepaal deur die studie het aan die navorser die nodige steun gegee om 'n model te ontwikkel van 'n suksesvolle gemeenskapsopleidingsentrum. Hierdie model is gebruik om Bergzicht Opleidingsentrum te evalueer as 'n model van 'n gemeenskapsopleidingsentrum. Aanbevelings is gemaak vir gemeenskapsopleidingsentrurns, vir Bergzicht Opleidingsentrum en vir verdere navorsing.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50563
This item appears in the following collections: