A narrative inquiry into comic journalism : a reflection on Šoba by Joe Sacco

Louw, Nicolene Humarita (2006-04)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study reflects on an example of comics journalism namely Soba, by comic artist and journalist Joe Sacco. The aim of the study is to draw attention to the potential of comics journalism as a rich narrative art form, that can contribute greatly to present day understandings of news and constructions of reality in a poststructuralist context. Soba is studied firstly as an example of a narrative and secondly as an example of comics journalism. Consequently, Soba is contextualised firstly in terms of narrative studies and secondly in terms of comics journalism. After contextualising Soba in terms of these fields, it is discussed in detail by using concepts taken from narratives studies, comics and journalism. I argue that poststructuralism effected the changes in comics and journalism that resulted in the merge between the two as comics journalism and as exemplified in Soba. The study furthermore explores how concepts traditionally associated with journalism, such as truth, history and objectivity, are applied and subverted in comics journalism.

AFRIKAANS OPSOMMING: Hierdie studie beoog om lig te werp op die potensiaal van strip joernalistiek as 'n ryk narratiewe kunsvorm wat kan bydrae tot die hedendaagse verstaan van nuus en konstruksies van realiteit in 'n poststrukturalistiese konteks . In hierdie studie word Saba eerstens beskou as 'n voorbeeld van narratief en tweedens as strip joernalistiek. Nadat Saba as narratief en strip joernalistiek gekontekstualiseer is, word dit noukeurig bespreek aan die hand van konsepte wat afkomstig is uit die velde van narratiewe studies, strip kuns en joernalistiek . Ek argumenteer dat poststrukturalisme veranderinge in beide stripkuns en joernalistiek te weeg gebring het wat die samesmelting van die twee dissiplines moontlik gemaak het. Saba kan beskou word as 'n voorbeeld van hierdie samesmelting. Verder poog die studie aan te dui dat konsepte soos waarheid, geskiedenis en objektiwiteit wat tradisioneel met joernalistiek geassosieer word, tergelyk gehandhaaf en ondermyn word in strip joernalistiek. Sleutelwoorde narratief, strukturalisme, narratologie, poststrukturalisme, narratiewe studies, joernalistiek, strippe, strip joernalistiek, Joe Sacco, Saba

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50561
This item appears in the following collections: