Hope care to couples within the Korean text

Jun, Dong Chan (2005-04)

Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this thesis is to show the relevance of an application of hope care model to the Korean couples who are in conflict and confusion by being caught in the battle between Confucianism and post-modernity regarding marital values. Korean marriages face difficulties due to the increasing intluence of post-modernity in Korean culture. The disruption of the family is the most marked consequence of post-modernity, in which an attitude and value system toward life, marriage and especially self, is changing. Even though the increasing influence of post-modernity has weakened the influence of Confucianism, Korean marriage is still influenced by the tenets of Confucianism in terms of the role and status of men and women within four main areas: 1) education at home and at school, 2) sex discrimination at the workplace 3) military service for men, 4) the revival of cultural heritages as part of the rise of nationalism in response to globalization. It is said that the church has to take initiative to prevent Korean marriages from collapsing. However, the teaching around marriage in Korean churches seems to be mingled with Confucian precepts. This raises doubt about the capacity of Korean churches to contribute positively to the strengthening of marriage relationships. Marriage counselling in Korean conservative churches is being practiced within the framework of a reductionist view on biblical counselling. This is not sufficient in a post-modern Korea by the reason that this approach has the danger of ascribing all human problems to personal sins, thereby encouraging a one-sided God-concept in which God is only concerned with sins and righteousness and has no compassion for human beings in their suffering. When marriage is troubled, this God-image can lead the couple to severe guilt feelings rather than to the hope which can improve their marriage and enhance their mutual respect. Hope care, based on appropriate God-images and a constructive self-image arising out of God's faithfulness and our new being in Christ, could help couples to achieve a constructive attitude to life, to various crises, to self and to their partners. Since hope care model includes the sacramental concept of marriage, the concept of the grace and love of God and the concept of 'mutual submission,' it could be expected to adequately deal with the fundamental Confucian values (male's dominance, female's submissiveness and hierarchy), thus contributing to the attainment of the three key goals in the Korean marriage, such as equality, marital friendship and a closer marital bond. As a result, hope could then ensure a more healthy stance in order to help couples to grow in marriage relationships.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die tesis wil krities die noutetiese model. vir hwweliksberading binne die Koreananse kultuur evalueer en dit ver gelyk met 'n hoopmodel wat op groei fokus. Vir die doel word 'n analise gemaak van die invloed van confusianisme en postmodernisme op egpaarkommunikasie in Korea. Koreaanse huwelike is deesdae onder groot druk as gevolg van die invloed wat postmodernisme op die Koreaanse kultuur het. Die ontwrigting van die familie is een van die grootste oorsake van postmodernisme, waann die houding en waardesisteme teenoor die lewe, huwelik en veral die self-konsep besig is om te verander. Hoewel die groter invloed van postmodernisme die invloed van Confusianisme verswak het, word Koreaanse huwelike nogsteeds deurslaggewend deur die leerstellings van Confusianime beinvloed. Dit beinvloed veral die rol en status van mans en vroue binne die volgende vier hoofareas 1) Opvoeding by die huis en skool 2) Seksuele diskrirninasie by die werkplek 3) Militere diens vir mans 4) Die herlewing van kultuur erfenis as deel van nasionalisme in antwoord op globalisasie. Huweliksberading 111 baie Koreaanse gemeentes word deur die noutetiese beradingsmodel bepaal. So 'n beradering is ontoepaslik in 'n postmoderne Korea, omdat dit die gevaar inhou dat aile probleme toegeskryf word aan persoonlike sondes. Die gevaar bestaan dus dat 'n eensydige Godskonsep ontwikkel, waarin God slegs met sonde en oordeel in verband gebring word en Ole met patos en empatie nie. Wanneer daar huweliksprobleme is, kan derglike Godsvoorstellinge lei tot skuldgevoelens eerder as hoop. 'n Hoopmodel maak gebruik van 'n sakramentele paradigma in huweliksterapie. Dit sluit and by die voorstelling van God as Verbondspartner en is gerig op groei en konstruktiewe verandering.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50365
This item appears in the following collections: