The social support networks of single mothers in Guguletu

Nel, Annele (2004-03)

Thesis (M Social Work)--Stellenbosch University, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This research investigates the social support networks of single mothers. The basic premise underlying this research is the importance of social workers' understanding of the social support networks of single mothers. It is necessary for social workers to identify the social support systems that exist in a social support network, and to select those systems which would be relevant to the needs of the single mother. The aim of this study is to present guidelines for social workers to empower single mothers to utilise social support networks to fulfil their roles as parents. The research report includes identifying personal information, issues faced by singleparent families, the nature of single-parenthood, emotional and functional changes experienced since becoming a single mother and the social support networks of single mothers. Knowledge of these indicators will increase the awareness of social workers of the needs of single mothers. The research report includes identifying personal information, issues faced by singleparent families, the nature of single-parenthood, emotional and functional changes experienced since becoming a single mother and the social support networks of single mothers. Knowledge of these indicators will increase the awareness of social workers of the needs of single mothers.The research report includes identifying personal information, issues faced by singleparent families, the nature of single-parenthood, emotional and functional changes experienced since becoming a single mother and the social support networks of single mothers. Knowledge of these indicators will increase the awareness of social workers of the needs of single mothers. The research report includes identifying personal information, issues faced by singleparent families, the nature of single-parenthood, emotional and functional changes experienced since becoming a single mother and the social support networks of single mothers. Knowledge of these indicators will increase the awareness of social workers of the needs of single mothers. The empirical research involved the use of both qualitative and quantitative methods in order to explore the theoretical part of the research. This section was divided into two phases. The first phase was devoted to acquiring a sufficient understanding of the nature of what single-parenthood with an emphasis on single mothers, and also to get a better understanding of the single mothers' existing social support network. The second phase included conducting interviews with the single mothers (N=10) with the help of a questionnaire. The findings and responses of the respondents were analyzed and compared with the findings from previous studies undertaken by various authors. The findings of this research can be used as guidelines for social workers who need to assist a single mother with a need or problem, and more specifically can help the single mother to utilize her social support network.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsing ondersoek die maatskaplike ondersteuningsnetwerke van enkel moeders. Die uitgangspunt van die navorsing is dat dit belangrik is dat maatskaplike werkers begrip sal hê vir die maatskaplike ondersteuningsnetwerke van enkelmoeders. Dis belangrik dat maatskaplike werkers die maatskaplike ondersteunings sisteme wat in die maatskaplike ondersteuningsnetwerk bestaan sal identifiseer, en om dan die sisteme wat relevant is tot die behoeftes van die enkelmoeder te selekteer. Die doel van die studie is om riglyne daar te stel vir maatskaplike werkers om enkelmoeders te bemagtig om maatskaplike ondersteuningsnetwerke te gebruik om hul rol as ouers te vervul. Die navorsings verslag sluit die volgende in: identifiserende persoonlike inligting, probleme wat enkelouer gesinne kan ondervind, die aard van enkelmoederskap, emosionele en funsionele veranderinge ondervind sedert enkelmoederskap en die maatskaplike ondersteuningsnetwerke van enkelmoeders in, Kennis van hierdie indikatore sal maatskaplike werkers se bewustheid van die behoeftes van enkel moeders verhoog. Vir die empiriese navorsing is kwalitatiewe en kwantitatiewe metodes gebruik om die teoretiese aspekte van die navorsing te ondersoek. Hierdie afdeling is in twee fases verdeel. Die eerste fase is uitgevoer om genoegsame begrip te verkry van die aard van enkelouerskap met die klem op enkelmoeders, asook om 'n beter begrip te kry van die enkelmoeder se bestaande maatskaplike ondersteuningsnetwerk. Die tweede fase behels die voer van onderhoude met enkelmoeders (N=10) met behulp van 'n vraelys, in Guguletu. Resultate en respondense is ontleed en vergelyk met die bevindinge van vorige studies wat deur verskillende navorsers onderneem is. Die bevindinge van die navorsing kan deur maatskaplike werkers gebruik word as riglyne om enkelmoeders wat behoeftes of probleme ondervind by te staan, en die enkel moeder meer spesifiek kan help om haar maatskaplike ondersteuningsnetwerk te gebruik.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50189
This item appears in the following collections: