The looking glass : a comparative study of the way in which technology and health print publications use the Internet

Wright, Bianca Maria Teresa (2004-04)

Thesis (MPhil) -- University of Stellenbosch, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT : The use of the Internet as a publishing tool is often seen as a threat by those in the traditional media. Claims that online publishing will one day supplant magazines, newspapers and books fuel this negative perception of the medium, yet the Internet holds a host of possibilities for those in these traditional media. Magazine publishers in particular can leverage the Internet as an audience research tool and bridge the gap between long lead-time, thereby cementing the relationship with readers. By examining what magazines in South Africa and the United States are already doing with the Internet and by surveying the views of South African and US media and the general South African public, this study hopes to propose a set of flexible guidelines for the successful utilisation of the Internet as a supplement to and complement of the traditional print magazine. This study has found the importance that media and users place on the creation of an online community as part of Internet use by media as particularly interesting in light of the fact that very few of the sites surveyed in this study offer chat rooms to their users. This implies a broadening of the term "community" to encompass a range of possibilities, including but not limited to online forums and bulletin boards, email links and newsletters and access to original content. The study has found that value-added services, which can be free or pay-toview, are the crux of the success of online magazine web sites. Users will pay - though not large amounts - if publishers give them what they want. The recommendations made in this study include the drafting of a clear vision for online operations to ensure that the online brand complements the existing print brand, the creation of value-added subscription services and online communities, the use of the Internet as a mini-focus group to glean information from users and cement a two-way relationship and the leveraging of existing content in dynamic ways, particularly in offering archives online. In this way, the study proposes that the Internet can indeed be a supplement to and complement of existing print media.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Die gebruik van die Internet as In medium van publikasie word dikwels deur die tradisionele media as 'n bedreiging gesien. AI stel die opinie dat kuberpublikasie eendag die plek van tydskrifte, koerante en boeke sal inneem die Internet verder in 'n negatiewe lig, behou die kuberruimte 'n magdom moontlikhede vir die tradisionele media. Veral die uitgewers van tydskrifte kan die Internet inspan as 'n navorsingsbron met betrekking tot hullesers, en so hul "lead-time" verkort en die tydskrif se verhouding met sy lesers sodoende versterk. Hierdie studie staan ten doelom 'n reeks aanpasbare riglyne daar te stel vir die suksesvolle benutting van die Internet as 'n supplementêre - sowel as komplimentêre - toevoegsel tot die tradisioneel gedrukte tydskrif. Hierdie doelstelling sal bereik word deur die huidige Internetgebruik van Suid- Afrikaanse en Amerikaanse tydskrifte te bestudeer, en deur 'n meningspeil van die Suid-Afrikaanse publiek en die Suid-Afrikaanse en Amerikaanse media. Die waarde wat die media en gebruikers plaas in die daarstelling van 'n kubergemeenskap binne die media se gebruik van die Internet is opvallend in hierdie studie, siende dat die meerderheid van kubertuistes wat deel vorm van hierdie studie nie voorsiening maak vir kletskamers nie. Dit impliseer dat die term "gemeenskap" verbreed moet word om 'n reeks moontlikhede in te sluit, onder andere forums en kennisgewingborde, e-pos skakelings en nuusbriewe, en toegang tot oorspronklike inhoud. Die studie het gevind dat toegevoegte waardedienste (wat of op 'n betaal-byaanvraag basis of alternatief verniet gelewer kan word) die hoeksteen van die sukses van 'n tydskrif se kubertuiste is. Gebruikers van hierdie dienste sal betaal, alhoewel nie groot bedrae nie, as uitgewers vir hulle bied wat hulle wil hê. Die voorstelle wat gemaak word in hierdie studie sluit in die formulering van 'n duidelike visie vir kuber-operasies wat verseker dat die kuber-handelsmerk die bestaande publikasie aanvul, die ontwikkeling van toegevoegde waarde subskripsiedienste en kubergemeenskappe, die gebruik van die Internet as In mini fokusgroep om informasie in te win en om 'n twee rigting kommunikasie kanaal te skep, en die dinamiese toepassing van bestaande inhoud (veral in die vorm van kuberargiewe). Soos die studie wys, het die Internet wel In supplimentêre én komplimentêre rol om te vervul ten opsigte van bestaande publikasies, mits die riglyne wat daargestel is, gevolg word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50169
This item appears in the following collections: