Marginale en liminale karakters in die werk van Lettie Viljoen/Ingrid Winterbach : sosiale kommentaar en die ondermyning van grense

Foster, Petronella Hermina,1980- (2004-12)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In this thesis the possibility of reading the work of Lettie Viljoen/Ingrid Winterbach as extensive social commentary and criticism on a conformist, normative South African society, is investigated. This investigation will be conducted with the aid of theories about marginality and liminality. In an attempt to determine whether Viljoen/Winterbach's work can indeed be read as social commentary and criticism, a number of characters from her whole oeuvre are classified as either marginal, liminal or a combination of both these characteristics. The concepts marginality and liminality are described in chapter 1. In chapter 2 the classification system on which this investigation is built, will be discussed and attention will also be given to problems with the classification system (and problems with classification systems in general). In chapters 3 to 5 Viljoen/Winterbach's work will be discussed, with a chapter devoted to each of the following broad categories: marginal characters (the homeless, the proletariat, the mentally retarded and the insane), characters who are both marginal and liminal (mystics) and liminal characters (fortune tellers, temporary intermediaries, shamans and tricksters). The salient points will be gathered together in the conclusion.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie verhandeling word die moontlikheid ondersoek om die werk van Lettie Viljoen/Ingrid Winterbach te lees as uitgebreide sosiale kommentaar en kritiek op 'n konformistiese, normatiewe Suid-Afrikaanse samelewing. Hierdie ondersoek sal verrig word aan die hand van teorieë omtrent marginaliteit en liminaliteit. In 'n poging om te bepaal of Viljoen/Winterbach se werk wél as sosiale kommentaar en kritiek gelees kan word, word 'n aantal karakters uit haar hele oeuvre geklassifiseer as marginaal, liminaal, óf 'n kombinasie van beide hierdie kenmerke. Die konsepte marginaliteit en liminaliteit word in hoofstuk lomskryf. In hoofstuk 2 word die klassifikasiesisteem waarop hierdie ondersoek berus, bespreek en word daar ook aandag geskenk aan probleme rondom die klassifikasiesisteem (en rondom klassifikasiesisteme in die algemeen). In hoofstukke 3 tot 5 word Viljoen/Winterbach se werk bespreek, met 'n hoofstuk afgestaan aan elkeen van die volgende breë kategorieë: marginale karakters (haweloses, die proletariaat, swaksinniges en gekke), karakters wat sowel marginaal as liminaal is (mistici) en liminale karakters (sieners, tydelike bemiddelaars, sjamane en trieksters). Die hoofpunte word byeengebring in die samevatting.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50010
This item appears in the following collections: