Die bevoegdheidsprofiel van 'n trauma-ontlonter in die Suid-Afrikaanse polisiediens

Van der Merwe, M. M. (Maria Margaretha) (2004-04)

Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: THE COMPETENCY PROFILE OF A TRAUMA DEBRIEFER IN THE SOUTH AFRICAN POLICE SERVICE: Trauma debriefing interventions are done in the South African Police Service to prevent the onset of Post Traumatic Stress Disorder. The existing trauma debriefing team rendering this service consists of psychologists, social workers and chaplains. There is currently no selection model or procedure available to select successful trauma debriefers and evidently not all professionals can automatically function effectively in a trauma work environment. The need has thus arisen to develop a competency profile of a successful trauma debriefer from which a selection battery can be develop. Before a profile can be compiled, a job analysis has to be done to discover the competencies of a trauma debriefer. For the purpose of this study the functional job analysis method was used and it can be described as: "Who performs what action for wat reason with which tools, equipment or job aids following what instructions." The information gathered from questionnaires to debriefers, questionnaires to victims of trauma, the critical incident method and a focus group were used to compile a job description for a trauma debriefer. Information was also obtained regarding the competency potential of a successful trauma debriefer specifically concerning knowledge (capacity) and personality traits (dispositions). Ten different trauma debriefer competencies were identified and discussed in conjunction with the mentioned competency potential. The given profile can now form the basis for the development of a selection battery for a successful trauma debriefer.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Trauma-ontlonting in die Suid-Afrikaanse Polisie diens word gedoen om Posttraumatiese Stresversteuring sover moontlik te voorkom. Trauma-ontlonters, wat uit sielkundiges, maatskaplike werkers en kapelane bestaan, word gebruik om die diens te lewer. Daar bestaan egter geen keuringsmodel vir die keuring van die traumaontlonters nie. Die literatuur en die praktyk het dit bewys dat nie alle professionele persone noodwendig effektiewe traumawerkers is nie. Die nodigheid het dus ontstaan om 'n bevoegdheidsprofiel van 'n suksesvolle ontlonter saam te stel en daaruit 'n keuringsbattery te ontwikkel. Alvorens 'n profiel saamgestel kan word, moet 'n posontleding gedoen word om inligting oor die bevoegdhede van die trauma-ontlonter te bekom. Vir die doeleindes van hierdie studie is die funksionele posontledingsmetode gebruik wat beskryf kan word as: "Who perform what action for what reason with what tools, equipment or job aid following what instruction." Om die inligting te bekom is van vraelyste aan ontlonters, vraelyste aan getraumatiseerde lede, kritieke insident metode en 'n fokusgroep gebruik gemaak. Hieruit is die trauma-ontlonter se posbeskrywing opgestel. Verder is inligting bekom oor bevoegdheidspotensiaal van 'n suksesvolle traumaontlonter. Dit behels kennis (kapasiteite) en persoonseienskappe (disposisies). Dit is ook uit die literatuur en vanaf onderwerpkundiges bekom. Tien ontlontersbevoegdhede is geïdentifiseer wat omskryf is en waarby die bevoegdheidspotensiaal ingeweef is. Vanuit hierdie profiel kan 'n keuringsbattery ontwikkel word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49915
This item appears in the following collections: