Keyboard tuition for adult beginners : investigating Practical Piano Study 171 at the University of Stellenbosch

Daniels, Delia Josianne (2002-12)

Thesis (MMus) -- Stellenbosch University, 2002.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In 1999, two certificate courses were introduced at the Department of Music of the University of Stellenbosch, namely the BMus Foundation Programme (preparatory) and the Introductory Programme in Music. The BMus Foundation Programme aims to reach students who intend doing the BMus Programme but do not meet the required standard for the BMus Programme at the time of enrolment. On the successful completion of the BMus Foundation Programme, these students can then be promoted to the BMus Programme. The Introductory Programme in Music concentrates on students who have had little or no prior formal theoretical or practical training in music. These students aim to obtain, an understanding of the fundamentals off'music within the minimum period of one academic year. The Introductory Programme in Music is dual-functional: Students can terminate their studies on completion of the course or 11 Students who wish to continue their studies in music can enrol for the BMus Foundation Programme on completion of the Introductory Programme in Music. The Introductory Programme in Music. consists of the following modules: Music Skills 171, Choir Singing 179 and Practical Music Studies: Preparatory 17l. The Practical Music Studies: Preparatory 171 module concentrates on teaching students the basic practical skills required to play an instrument. The student decides which instrument he/she wants to study. This thesis focuses on piano and electronic keyboard instruction for Practical Music Studies: Preparatory 171. The course will be referred to as Practical Piano Study 171 throughout the thesis. At the completion of the Introductory Programme in Music, students need to have reached a Grade 3-4 (UNISA) level for Practical Piano Study 171. In this thesis, the present syllabus implemented for Practical Piano Study 171, is critically investigated. This investigation includes the following: the forms of tuition offered, that is, group and individual tuition, the curriculum material that is used and the curriculum itself Furthermore, the psychological, physiological and mental make-up of the student enrolling for this course in general will be discussed. In this instance, the umbrella term "adult" is used. Attention is also given to teaching aids that can assist in piano and electronic keyboard instruction. A demonstration video is included with the thesis in order to illustrate its potential as a teaching aid. Suggestions based on the conclusions drawn from this research are given for the improvement of Practical Piano Study 171.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Departement Musiek van die Universiteit van Stellenbosch het gedurende 1999 twee sertifikaat kursusse ingewy, naamlik die BMus Basisprogram (Voorbereidend) asook die Inleidende Program in Musiek. Die BMus Basisprogram beoog om uit te reik na studente wat die BMus Program wil volg, maar wat nie tydens inskrywing aan die vereiste standaard van die BMus Program voldoen nie. Na die suksesvolle voltooiing van die BMus Basisprogram, kan hierdie studente tot die BMus Program bevorder word. Die Inleidende Program in Musiek konsentreer op studente wat min of geen teoretiese of praktiese opleiding in musiek ontvang het nie. Hierdie studente se doelwit is om 'n begrip van die grondbeginsels van musiek binne die minimale tydperk van een akademiese jaar te bekom. Die Inleidende Program in Musiek het 'n tweeledige funksie: Die student kan die kursus teen die einde van die akademiese jaar voltooi of 11 Studente wat na voltooiing van die Inleidende Program in Musiek graag met hul studies in musiek wil voortgaan, kan vir die BMus Basisprogram inskryf Die Inleidende Program III Musiek bestaan uit die volgende modules: Musiekvaardighede 171, Koorsang 179 en Praktiese Musiekstudie: Voorbereidend 171. Laasgenoemde kursus konsentreer daarop om studente die basisse praktiese vaardighede wat vir die bespeling van 'n musiekinstrument vereis word, aan te leer. Die student besluit watter instrument hy/sy wil bestudeer. Hierdie tesis fokus op klavier- en elektroniese klawerbordonderrig vir Praktiese Musiekstudie: Voorbereidend 171. In hierdie tesis sal deurgaans daarna verwys word as Praktiese Klavierstudie 171. Teen voltooiing van die Inleidende Program in Musiek behoort studente reeds 'n Graad 3 - 4 (UNISA) vlak in Praktiese Klavierstudie 171 te bereik het. Die huidige leerplan wat vir Praktiese Klavierstudie 171 geïmplimenteer is, word in hierdie tesis krities ondersoek. Dié ondersoek die volgende: die wyses waarop onderrig aangebied word, dit wil sê, groep- en individuele onderrig, die kurrikulêre inhoud wat gebruik word, sowel as die kurrikulum. Verder word die algemene psigiese, fisiese en verstandelike aspekte van die student wat vir hierdie kursus inskryf, bespreek. In hierdie instansie word die alomvattende term ''volwassene'' gebruik. Aandag word ook geskenk aan die onderrighulpmiddels wat tot klavier- en elektroniese klawerbord-onderrig kan bydra. 'n Demonstrasievideo word by hierdie tesis ingesluit om die potensiaal daarvan as 'n hulpmiddel te illustreer. Wenke ter bevordering van die Praktiese Klavierstudie 171 kursus wat op die gevolgtrekkinge van hierdie ondersoek gebaseer is, word ter afronding aan die hand gedoen.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49730
This item appears in the following collections: