Sensemaking in turbulence : an analysis of the merger of the Central University of Technology from a sensemaking perspective

Marumo, Khomotso Moetanalo Hilda (2008-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study takes as starting point the observation in sensemaking theory that autonomic arousal is accompanied by a loss of existing frames and cues and the consequential cognitive implosion. Situations such as these are marked by a crisis in identity construction and the resultant loss of sense being made. The aim of the study was to find out to what extent this phenomenon is at play during a merger between two organizations. Specifically to what extent this phenomenon did manifest itself among the employees of the Central University of Technology in Welkom after the merger of the former Welkom Campus of Vista University and the Technikon Free State. The study starts with an overview of the literature on corporate mergers; focusing on research on effects with regards to (i) how the different gender groups of employees were affected by these interruptions, (ii) how employees with diverse levels of experience were affected, (iii) to what extent the qualifications of employees was a factor regarding the impact of this autonomic arousal and (iv) whether race was a factor in determining the extent of autonomic arousal. The above is followed by an explanation of the sensemaking perspective and the nature of and moment for autonomic arousal. It is argued that organizational mergers represent an interruption in the ongoing flow of sensemaking that could lead to autonomic arousal. Using sensemaking theory and autonomic arousal as a theoretical starting point, interviews were conducted with key figures in the specific merger between the Vista University Welkom Campus and the Technikon Free State. The respondents were selected using the snowballing sampling technique. The idea behind the interviews was to demonstrate how staff members were emotionally affected by the interruption of the merger and how it had an impact on their perceptions about their work. It was found that the flow of experience was interrupted and as cues and frames were reduced, the employees focussed more on personal issues.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie neem as vertrekpunt die observasie van singewingsteorie dat outonomiese aktivering gepaard gaan met 'n verlies aan bestaande raamwerke en aanduidings en die gevolglike kognitiewe implosie. Sulke situasies word gekenmerk deur 'n krisis in identiteitskonstruksie en gevolglike verlies aan sin. Die doel van hierdie studie was om uit te vind tot watter mate hierdie fenomeen plaasvind tydens 'n samesmelting van organisasies, en spesifiek hoe dit manifesteer onder die werknemers van die Sentrale Universiteit van Tegnologie in Welkom na die samesmelting van die Welkom-kampus van Vista Universiteit en die Technikon Vrystaat. Die studie begin met 'n oorsig van die literatuur oor korporatiewe samesmeltings en oomames, spesifiek oor daardie studies wat die effekte bestudeer met betrekking tot (i) hoe verskillend mans en vroue geraak is, (ii) die impak van verskillende vlakke van ervaring onder werknemers se persepsies oor die samesmelting, (iii) die mate waartoe die kwalifikasievlak van werknemers, asook (iv) ras 'n rol gespeel het in die vlak van outonomiese aktivering wat deur werknemers ervaar is. Daama word singewingsteorie en die aard en geleenthede van outonomiese aktivering uitgepak. Daar word argumenteer dat korporatiewe samesmelting 'n onderbreking in die vloei van sin veroorsaak wat tot outonomiese aktivering kan lei. Ge1ei deur singewingsteorie en outonomiese aktivering as teoretiese vertrekpunt is onderhoude gevoer met sleutelfigure in die spesifieke samesmelting tussen die Welkom kampus van Vista Universiteit en die Technikon Vrystaat om die outonomiese effek van die onderbreking te illustreer. Die respondente is deur die sneeubalmetode geselekteer. Die idee is om te toon hoe werknemers emosioneel getref is en hoedat dit 'n impak op hulle persepsies rondom hulle werk tot gevolg gehad het. Daar is bevind dat die vloei van sin deur die samesmelting onderbreek is, en dat werknemers soos te wagte, meer op persoonlik sake begin fokus. Dit dui op 'n vemouing van singewingsraamwerke en die verlies van lewensin.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49218
This item appears in the following collections: