Behavioural research examining contraceptive practices and fertility intentions of women living with HIV

Magadzire, Bvudzai Priscilla (2010-03)

Thesis (MPhil)--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study examines whether an HIV positive status will influence fertility decision-making and contraceptive practices of women in living with HIV (WLHIV) or if improved antiretroviral therapy (ART) and regular HIV care can also make a contribution to their choices. The study was qualitative and it utilized a document analysis, a focus group discussion and interviews held in Khayelitsha, South Africa. A total of 30 women living with HIV aged between 18-45 years formed part of the study. Additional interviews were conducted with the health care worker and the Support Group Coordinator. Data was analysed through the identification of emerging themes and grouping of similar data. The responses given by the participants provided an understanding of the thought processes around contraceptive use and fertility decision-making for WLHIV. Evidently, contraceptive practices and fertility intention change over time (due to knowledge change of plans, partner or family opposition, side effects, or changes to their economic or educational situation among other reasons). Although the study population (n=30) was too small to make definite conclusions, the findings seem to tell of a transition towards the realisation of the rights of WLHIV. In spite of the many challenges that are faced by WLHIV, there seems to be a fairly conducive environment (both in terms of policy and resources) to enable WLHIV to fulfil their fertility intentions. However, there is need for programme planners to enhance ways of putting policy into practice. Finally, it would be useful to invest further into research to obtain a broader list of WLHIV’s experiences, their rationale for making certain decisions regarding their reproductive health choices and the level of importance assigned to each reason. This was beyond the scope of this study.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek of 'n HIV positiewe status vrugbaarheidsbesluitneming en voorbehoedpraktyke van vroue wat met HIV leef sal beïnvloed en of verbeterde antiretrovirale terapie (ART) en gereelde HIV sorg ook 'n bydrae sal maak tot hul keuses. Die studie was kwalitatief en dit het gebruik gemaak van dokumentanalise, 'n fokusgroepbespreking en onderhoude wat in Khayelitsha, Suid-Afrika, gevoer is. In totaal het 30 vroue wat met HIV leef (WLHIV), tussen die ouderdomme van 18-45 jaar deel uitgemaak van die studie. Bykomende onderhoude is met gesondheidsorgwerkers en die Koördineerder van 'n ondersteuningsgroep gevoer. Data is geanaliseer deur middel van die identifikasie van temas wat na vore gekom het en die groepering van soortgelyke data. Die deelnemers se antwoorde verskaf 'n begrip van die denkprosesse rondom die gebruik van voorbehoeding en die vrugbaarheidsbesluitneming van WLHIV. Dit blyk dat voorbehoedpraktyke en vrugbaarheidsbegeertes verander met verloop van tyd (weens, onder meer, kennis verandering van planne, opposisie van 'n lewensmaat of familie, newe effekte of verandering aan hul ekonomiese of opvoedkundige situasie). Alhoewel die studie populasie (n=30) te klein was om definitiewe gevolgtrekkings te maak, blyk dit dat die bevindinge dui op 'n transisie in die realisering van die regte van WLHIV. Ten spyte van die vele uitdagings wat WLHIV in die gesig staar, blyk dit dat daar 'n redelik gunstige omgewing (in terme van beide beleid en hulpbronne) is om WLHIV in staat te stel om hul vrugbaarheidsbegeertes te vervul. Tog is dit nodig dat programbeplanners die manier waarop beleide in praktyk omgesit word, verbeter. Uiteindelik sal dit handig wees om verder in navorsing te belê om 'n wyer lys van WLHIV se ondervindings te kry, sowel as hul redes vir sekere besluite rakende hul voorplantingsgesondheid en die vlak van belangrikheid wat aan elke rede geheg word. Hierdie is buite die bestek van hierdie studie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/4247
This item appears in the following collections: