A critical evaluation of the dispute resolution functions of the Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration (CCMA)

Kwakwala, Blazius Oscar Kasungula (2010-03)

Thesis (MComm (Industrial Psychology))--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: One of the transformations that occurred in post-apartheid South Africa was the overhaul of labour legislation. The Labour Relations Act, 1995, the most pivotal product of the exercise, enacted the Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration (CCMA) as a statutory labour dispute resolution institution. Given the failures of the previous dispute resolution system, the creators of the CCMA meant it to provide efficient, accessible and quality dispute resolution structured around conciliation and arbitration. The CCMA came into being in November 1996. The question that arises is: is the CCMA delivering efficient, accessible and quality dispute resolution? This research attempts to answer this question. The literature review indicates that, in terms of efficiency, the CCMA underperformed in the early years, from its inception to the year ended 2004. Improvements started trickling in after 2004. The literature review portrays a positive picture of accessibility: that the CCMA is accessible to its users. As for the quality of dispute resolution, the literature review paints a negative picture: that the CCMA does not provide a quality dispute resolution service. The researcher collected secondary data from the CCMA and primary data from parties to dispute resolution at the Cape Town Office of the CCMA, using a self-developed questionnaire. The data was analysed using Statistica version 9. The results show that the CCMA continues to grow and build on its previous efficiency successes: the CCMA concludes conciliations and arbitrations within the statutory time limits of 30 days and 60 days respectively. The results also show that the CCMA is accessible: the respondents found the process of referral and the actual processes of conciliation and arbitration informal. The results also show that the CCMA provides quality dispute resolution. All the respondents ranked the quality of conciliations and arbitrations positively. The results for efficiency and accessibility support the literature review. The results for quality of dispute resolution contradict the literature review. Based on these findings, insightful conclusions are drawn and recommendations are made, to both the CCMA and for future research.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die hersiening van arbeidswetgewing was een van die transformasies wat plaasgevind het in post-apartheid Suid-Afrika. Die mees uitstaande produk van hierdie oefening, naamlik die nuwe Wet op Arbeidsverhoudinge, 1995, het die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) daargestel as 'n instelling vir statutêre geskilbeslegting. Gesien teen die agtergrond van die mislukkings van die vorige geskilbeslegtingstelsel het die skeppers van die KVBA probeer om effektiewe, toeganklike en kwaliteit geskilbeslegting met betrekking tot versoenings en arbitrasies te skep. Die KVBA het in November 1996 tot stand gekom en funksioneer vir die afgelope 13 jaar. Die literatuurstudie toon aan dat, in terme van effektiwiteit, die KVBA onderpresteer het vanaf sy ontstaan tot en met 2004. Ná 2004 het verbeteringe drupsgewys ingetree. Die literatuurstudie skets 'n negatiewe beeld met verwysing na die gehalte van geskilbeslegting: die KVBA verskaf nie 'n geskilbeslegting diens van gehalte nie. Die navorsing het sekondêre data vanaf die KVBA en primêre data van die partye betrokke by geskilbeslegting in die Kaapstad-kantoor van die KVBA ingesamel deur van 'n selfontwikkelde vraelys gebruik te maak. Die resultate toon dat die KVBA voortgaan om te groei en te bou op vorige suksesse ten opsigte van effektiwiteit: die KVBA handel versoenings en arbitrasies binne die statutêre tydsbepalings van 30 en 60 dae onderskeidelik af. Die resultate toon ook dat die KVBA toeganklik is: die respondente het die proses van arbitrasie as informeel ervaar. Die resultate toon ook dat die KVBA 'n kwaliteit geskilbeslegtingsfunksie verskaf. Alle respondente het die gehalte van versoenings positief beoordeel. Die resultate ten opsigte van effektiwiteit en toeganklikheid ondersteun die literatuurstudie. Die resultate ten opsigte van die gehalte van die geskilbeslegtingsfunksie is strydig met die literatuurstudie. Voortvloeiend uit hierdie bevindinge, word tot insiggewende gevolgtrekkings gekom en aanbevelings word gemaak vir gebruik deur die KVBA, asook vir toekomstige navorsing.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/4241
This item appears in the following collections: