Vertaalteoretiese benaderings by Kinderbybelvertaling

Brink, Theodora Petronella (2010-03)

Thesis (MPhil (Afrikaans and Dutch))--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In this thesis the importance of knowledge about translation theories during the preparatory phase of a translation project is examined. Theorists agree that translated children’s literature in general and children’s Bibles in particular are transmitters of cultural and ideological norms, and that source texts are therefore to a greater or lesser degree manipulated when they are translated. This thesis is an attempt to ascertain in which ways insight into various translation theories regarding translation as manipulation as well as theories about Bible translation empowers a translator to deliver a functional target text in which she can motivate and defend her translation choices and strategies. For this reason manipulation theories, Venuti’s insights about domestication and foreignisation and the theories of Nida, Nord and Gutt about Bible translation are described. A particular translation project is then analysed by comparing the source text, the Read and Learn Bible by Eva Moore, with the target text, the Lees-en-Leer Bybel, to discover in which ways insight into the various translation theories can lead to a functional translation.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie tesis word die belangrikheid van kennis omtrent vertaalteorieë tydens die voorbereidingsfase van ’n vertaalprojek ondersoek. Teoretici is dit eens dat vertaalde kinderliteratuur in die algemeen en Kinderbybels in die besonder draers is van kulturele en ideologiese norme, en dat brontekste daarom in mindere of meerdere mate herskryf word wanneer hulle vertaal word. Hierdie tesis is ’n poging om vas te stel in watter mate kennis van verskeie teorieë wat insigte lewer oor vertaling as herskrywing en ook vertaalteorieë wat meer spesifiek op Bybelvertaling fokus, ’n vertaler in die voorbereidingsfase in staat kan stel om uiteindelik ’n deurdagte produk te lewer waarin sy haar vertaalkeuses en -strategieë kan motiveer en verantwoord. Om dit te kan doen word eerstens die teorieë van die Manipulasieskool, Venuti se insigte oor domestikering en vervreemding en die teorieë van Nida, Nord en Gutt oor Bybelvertaling beskryf. Daarna word ’n gevallestudie van ’n vertaalprojek gedoen deur die bronteks, die Read and Learn Bible deur Eva Moore, en die doelteks, die Lees-en- Leer Bybel, te analiseer en vas te stel in watter mate kennis van die verskillende vertaalteorieë kan lei tot ’n funksionele vertaling.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/4229
This item appears in the following collections: