ITEM VIEW

Transforming society to meet the community needs and enhance the quality of life : a case study of Bishop Allard Vocational School

dc.contributor.advisorAugustyn, J. C. D.en_ZA
dc.contributor.authorMatsoha, Francisca 'Mapitsoen_ZA
dc.contributor.otherUniversity of Stellenbosch. Faculty of Economic and Management Sciences. Dept. of Industrial Psychology. Africa Centre for HIV/AIDS Management.
dc.date.accessioned2010-02-15T13:53:13Zen_ZA
dc.date.accessioned2010-08-13T14:59:45Z
dc.date.available2010-02-15T13:53:13Zen_ZA
dc.date.available2010-08-13T14:59:45Z
dc.date.issued2010-03en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/4167
dc.descriptionThesis (MPhil (Industrial Psychology. Africa Centre for HIV/AIDS Management))--University of Stellenbosch, 2010.
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The aim of the study was to assess replicability of Bishop Allard Vocational School (BAVS) model in other nine districts of Lesotho. The specific objectives of the study were why the school was established and how it operates; to establish which technical and vocational skills are offered by the school and to investigate whether the technical and vocational skills acquired can enable the students to earn a living. A case study design was used to collect data and analyse it. In addition, focus group discussion and structured interviews were also used for data collection. The population of the study was students and instructors of BAVS. A sample of twenty respondents was chosen to represent both groups. A simple random sampling method was used in choosing the twenty respondents. The findings of the study are that BAVS was established to solve overcrowding crisis as well as to provide post-primary graduates with skills. A variety of courses offered at BAVS enable students to earn a living and that the school model is replicable. The study concludes that the school model is replicable and the component of HIV/AIDS has to be an integral part of the model as is the case at BAVS.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie was the beoordeling van die moontlike uitbreiding van die model van die Bishop Allard Vocational School na die nege ander provinsies van Lesotho. Die meer spesifieke doelstelllings van die studie was om te bepaal waarom die skool in die eerste plek daargestel is hoe suksevol dit funksioneer. ‘n Verdere doelstellings was die bepaling en evaluering van die tegniese- en beroepsvaardighede wat dit aanbied. Die studie het die vorm van ‘n gevallestudie aangeneem. Vir die evaluering van die skool is van fokusgroepe en gestruktureerde onderhoude met belangrike rolspelers gebruik gemaak. Die bevindinge van die studie was dat die skool ‘n rigtinggewende rol in die ontwikkeling van Lesotho vervul het en dat studente wat opleiding by hierdie skool ondergaan het, behoorlik voorberei is vir die beroepslewe wat daarna gevolg het. Die skool vervul ook ‘n belangrike rol in die stryd teen MIV/Vigs. Daar word sterk aanbeveel dat die model wat deur die Bishop Allard Vocational School daargestel is, uitgebrei word na die ander nege provinsies van Lesotho.en_ZA
dc.format.extent36 p.
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherStellenbosch : University of Stellenbosch
dc.subjectBishop Allard Vocational Schoolen_ZA
dc.subjectCommunity needs -- Lesothoen_ZA
dc.subjectQuality of life -- Lesothoen_ZA
dc.subjectHIV/AIDS -- Lesothoen_ZA
dc.subjectDissertations -- Industrial psychologyen
dc.subjectTheses -- Industrial psychologyen
dc.subjectAssignments -- Industrial psychologyen
dc.subjectDissertations -- HIV/AIDS managementen
dc.subjectTheses -- HIV/AIDS managementen
dc.subjectAssignments -- HIV/AIDS managementen
dc.subject.otherAfrica Centre for HIV/AIDS Managementen_ZA
dc.titleTransforming society to meet the community needs and enhance the quality of life : a case study of Bishop Allard Vocational Schoolen_ZA
dc.typeThesis
dc.rights.holderUniversity of Stellenbosch


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW