'n Hermeneutiese besinning oor die relevansie van die legitimasie-verklaring van die NG Kerk vir kontekstuele spreke oor God

SUNScholar Research Repository