A study on knowledge, attitude and practice (KAP) on HIV/AIDS amongst the employees of Telkom SA Ltd.

Kamaldien, Yusuf (2009-12)

Thesis (MPhil (Industrial Psychology. School of HIV/AIDS Management))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study examines the level of HIV/AIDS Knowledge, attitudes towards HIV/AIDS as well as practices amongst the employees of Telkom SA Ltd. Furthermore it also aims to determine the effectiveness of the Peer Education programme within the company as well as the role that promoters are playing in encouraging Peer Educators to do awareness in the workplace on the one hand and encouraging their subordinates to attend such programmes on the other hand. A total of 80 employees were invited to participate in the survey. At the end of the survey period, which ran from 2 to 21 February 2009, it was found that a total of 66 employees responded by completing the on-line survey. This represents a return of 82,5%. While the survey results shows a remarkably high level of HIV/AIDS knowledge amongst the responds, it could not be conclusively proven that it was as a result of attending HIV/AIDS workplace awareness programmes. However, it can be said that this knowledge was sufficient to: Enable employees to make informed decisions about their own sexual behaviour Peer Educators were confident that their knowledge levels were sufficient to educate their peers. The results also show quite a high level of disinvolvement on the part of promoters with regard to HIV/AIDS workplace issues. Finally this study also contains a range of recommendations and suggestions which were derived from the findings.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek the vlak van MIV/VIGS Kennis, houdings teenoor MIIV/VIGS sowel as die gebruike van die werknemers van Telkom SA Bpk. Dit poog ook om die effektiwiteit van die Portuur Voorligtingsprogram binne die maatskappy te ondersoek sowel as om te bepaal watter rol toesighouers speel om enersyds Portuur Voorligters aan te moedig in bewusmakings sessies in die werkplek te reel en om andersyds die rol wat toesighouers speel om hulle ondersgeskiktes aan te moedig om sodanige sessies by te woon. ‟n Totaal van 80 werknemers was genooi om die navorsing mee te maak. Aan die einde van die navorsingstydperk, wat vanaf 2 tot 21 Februarie 2009 geloop het, was daar bevind dat ‟n totaal van 66 werknemers die aan-lyn vraelys voltooi het. Hierdie syfer verteenwoordig ‟n opbrengs van 82,5%. Onderwyl die resultate ‟n merkwaardige hoë vlak van MIV/VIGS kennis onder die respondente getoon het, kon dit nie onteenseglik bewys word dat dit as gevolg van die bywoning van MIV/VIGS werkplek bewusmakings sessies was nie. Ten spyte van die voorgenoemde, kan daar egter met sekerheid gesê word dat hierdie kennis genoegsaam is om: Werknemers in staat te stel om ingeligte besluite te neem oor hulle eie seksuele gedrag Portuur Voorligters in staat te stel om hulle gelykes voldoende op te voed by wyse van bewusmakings sessies. Die resultate het ook ‟n hoë mate van onbetrokkenheid van toesighouers getoon ten opsigte van MIV/VIGS werkplek angeleenthede. Hierdie studie bevat ook „n reeks van aanbevelings en voorstelle wat voortspruit uit die bevindinge.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/3419
This item appears in the following collections: