SUNScholar will be offline for maintenance from 10:00 SAST on Wednesday the 21st of November 2018.

Climate change and vascular plant species interactions on sub-Antarctic Marion island

Le Roux, Peter Christiaan (2008-12)

Thesis (PhD (Conservation Ecology and Entomology))--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Shifts in species ranges are an important consequence of climate change, and can affect the composition, structure and functioning of ecosystems. Generally, in response to rising temperatures, species have increased their altitudinal and latitudinal distributions along their cooler boundaries, although there has been large variation between species. However, in addition to climatic factors, species range limits are also sensitive to biotic interactions. Therefore, interspecific interactions may be able to influence the impact of climate change on species distributions. In this thesis climate change, range shifts and spatial variation in plant-plant interactions are documented to examine the potential for biotic interactions to mediate climate-driven altitudinal range shifts on sub-Antarctic Marion Island. The climate on Marion Island changed considerably between 1949 and 2003, with significant trends in biologically-relevant parameters encompassing average climatic conditions, variability in climate parameters and extreme weather events. Combining these trends showed that while environmental conditions have ameliorated for some species, they have become more abiotically stressful for others (e.g. hygrophilous species). Concurrent with changes in the island’s climate, there have been rapid changes in the elevational distribution of Marion Island’s native vascular flora. On average species ranges expanded upslope (as predicted in response to the warming experienced on the island), although individual range expansion rates varied greatly. As a result of the idiosyncratic expansion rates, altitudinal patterns of species richness and community composition changed considerably. Therefore, both speciesand community-level changes occurred in the flora of Marion Island, demonstrating the community’s sensitivity to climate change. To determine the potential for interspecific interactions to have mediated these changes in species elevational ranges, spatial variation in the balance of positive and negative plant-plant interactions were examined. Increasing spatial association between four dominant species along an altitudinal severity gradient suggested that the intensity of facilitation, relative to the intensity of competition, is greater under more severe conditions. While, interaction strength varied between species pairs, the nature of relationship was consistent across the species. At a broader spatial scale, the performance of the grass Agrostis magellanica was compared in the presence and in the absence of the cushion plant Azorella selago along the entire altitudinal range of both species. The influence of the cushion plant on A. magellanica switched from negative to positive with increasing environmental severity, reaching a positive asymptote under extreme environmental conditions. Therefore, on Marion Island the spatial variation in the nature of biotic interactions is related to environmental severity, and facilitative interactions can be strong under extreme environmental conditions. These results show that positive biotic interactions are important at higher elevations on Marion Island, and could thus accelerate upslope range expansions in response to climate change. Nonetheless, competitive inhibition of upslope species movement, especially in areas of dense vegetation (i.e. mid or low altitudes), could have the opposite result, acting antagonistically with the effect of rising temperatures. This research highlights the importance of considering interspecific interactions when examining the biotic implications of climate change, both for affecting the rate at which species ranges change and the extent of species distributions.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die verskuiwing van spesies se verspreidingspatrone is ‘n belangrike gevolg van klimaatsverandering en kan die samestelling, struktuur en funksionering van ekosisteme affekteer. Oor die algemeen, in reaksie op verwarming, kom spesies op hoër hoogtes bo seespieël en hoër breedtegrade voor, alhoewel daar groot verskille tussen spesies in hierdie aspek is. Behalwe vir klimatologiese faktore, is spesies se verspreidingslimiete ook sensitief vir biotiese interaksies met ander spesies. Daarom kan interaksies tussen spesies die effek van klimaatsverandering op spesiesverspreiding verder beïnvloed. In hierdie verhandeling word klimaatsverandering, verandering in verspreiding van spesies en geografiese variasie in plant-plant interaksies ondersoek. Dit word gedoen ten einde die moontlikheid te toets dat biotiese interaksies die verandering in verspreidingspatrone van klimaat gedrewe spesies op sub-Antarktiese Marion Eiland beïnvloed. Marion Eiland se klimaat het aansienlik tussen 1949 en 2003 verander, met betekenisvolle neigings in biologies-relevante parameters, insluitend gemiddelde klimaatstoestande, variasie in klimaat en uiterste weerstoestande. As die veranderinge saam beskou word, wys dit dat, terwyl omgewingstoestande vir sommige spesies verbeter het, toestande vir ander spesies abioties meer ongunstig geword het (bv. akwatiese plantsoorte). Tesame met die veranderinge in die eiland se klimaat, het die hoogte bo seespieël verspreiding van Marion Eiland se inheemse vaatplante vinnig verander. Gemiddeld het spesies-verspreiding se hoogte bo seespieël na hoër hoogtes verskuif (soos voorspel in reaksie op verwarming), alhoewel die tempo van verskuiwing na hoër hoogtes tussen spesies verskil het. As gevolg van hierdie idiosinkratiese reaksies, het die aantal en samestelling van plant spesies op verskillende hoogtes op die eiland aansienlik verander. Die sensitiwiteit van Marion Eiland se flora ten opsigte van klimaatsverandering word deur hierdie verandering gedemonstreer. Om te bepaal of die interaksies tussen spesies verspreidingspatrone kan beïnvloed, is die geografiese variasie in die balans van positiewe en negatiewe interaksies ondersoek. Vier dominante vaatplante het meer geassosieerd geraak hoe hoër hulle bo seespieël voorgekom het. Dit is ‘n aanduiding dat die sterkte van die positiewe interaksies (fasilitering), relatief tot die sterkte van die negatiewe reaksie (kompetisie), groter onder uiterste omgewingstoestande is. Die sterkte van die interaksie het verskil tussen spesies pare, maar die verhouding tussen omgewingstoestande en die sterkte van die interaksie was dieselfde vir alle spesies. Op ‘n breër geografiese vlak is die opbrengs van die gras Agrostis magellanica in die teenwoordigheid en afwesigheid van die polsterplant Azorella selago op alle hoogtes waar die plante saam voorkom vergelyk. Die invloed van A. selago op A. magellanica was negatief op lae hoogtes bo seespieël, maar het meer positief geraak met ‘n toename in hoogte bo seespieël, tesame met omgewingshardheid. Die invloed van die polsterplant op die gras het ‘n positiewe asimptoot onder uiterste omgewingstoestande bereik. Dus, op Marion Eiland is die geografiese variasie in biotiese interaksies verwant aan omgewingstoestande, en positiewe interaksies kan selfs onder die uiterste omgewingstoestande sterk wees. Hierdie resultate wys dat positiewe biotiese interaksies tussen plante belangrik is by hoër hoogtes bo seespieël op Marion Eiland. Die interaksies kan dus die opwaartse verspreiding van spesies in reaksie op klimaatsverandering versnel. Nogtans kan negatiewe interaksies die teenoorgestelde effek hê aangesien kompetisie tussen plante, veral in plekke met digte plantegroei (d.w.s. lae of middel hoogtes bo seespieël) opwaartse verskuiwing van spesies kan verhinder. Hierdie navorsing dui aan hoe belangrik dit is om interaksies tussen spesies in ag te neem, aangesien die interaksies die tempo en omvang van veranderinge in verspreiding kan beïnvloed.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/3186
This item appears in the following collections: