Distopie in die grafiese roman : V for Vendetta as voorbeeld

Nienaber, J. E. (2008-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This thesis examines the genre of dystopian fiction in the graphic novel, V for Vendetta in which a futuristic police state, run by a totalitarian regime is portrayed. Since V for Vendetta draws on a number of other dystopian texts, New Historicist theory is employed which begins its analysis of literary texts by attempting to look at other texts as well as the historical context in which it originated, to aid in the understanding of that text. Therefore, V for Vendetta with its thorough character development and multi-dimensional storyline that the larger format of the graphic novel allows, is studied alongside other highly regarded novels. The characteristics of the nightmarish anti-utopia is identified and analysed in V for Vendetta by looking at real examples of totalitarian regimes from history. The chapters are divided into what I identified as the main themes of the totalitarian dystopia. Chapter one explains the concept of the utopia in order to grasp the concept of dystopia, and more specifically, the Totalitarian dystopia. Chapter two looks at the social structure of V for Vendetta as well as the common Totalitarian dystopia. Chapter three discusses the issue of censorship which is a recurring theme in dystopian fiction. Chapter four examines the manner in which the totalitarian regime manipulates the populace of the dystopia through propaganda. Chapter five discusses the systems of surveillance and lack of privacy in the Totalitarian dystopia and a chapter on the protagonist in dystopia concludes this study.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie studiestuk word die genre van distopiese fiksie in die grafiese roman, V for Vendetta behandel, wat ’n futuristiese polisiestaat teen die agtergrond van ’n totalitêre staatsbestel uitbeeld. Omdat V for Vendetta by soveel ander distopiese tekste leen, word dit vanuit die teoretiese oogpunt van New Historicism bestudeer, wat in die ontleding van ’n roman ander tekste asook die geskiedkundige konteks van daardie roman ondersoek, ten einde dit beter te begryp. Daarom word V for Vendetta, wat vanweë die grafiese roman se langer formaat wat ruimte skep vir deeglike karakterontwikkeling en ’n veelvlakkige storielyn, as volwaardige roman naas ander hoogaangeskrewe romans behandel. Aan die hand van ware voorbeelde van totalitêre regimes uit die geskiedenis word die eienskappe eie aan ’n nagmerriestaat in V for Vendetta geïdentifiseer en geanaliseer en dit is waardeur ek my laat lei het ten opsigte van die hoofstukindeling. In hoofstuk een word die begrip van utopie eers duidelik gemaak om die distopie, en meer spesifiek die Totalitêre distopie te verstaan. In hoofstuk twee word daar gekyk na die sosiale samestelling en magstruktuur binne V for Vendetta en die Totalitêre distopie in die algemeen. Hoofstuk drie bespreek die kwessie van sensuur - ’n gewilde tema in distopiese fiksie. In hoofstuk vier word ondersoek ingestel na die manier waarop die Totalitêre-distopie die burgery breinspoel deur propaganda. Hoofstuk vyf bespreek die verskynsel van bewaking en die skending van privaatheid in die totaliêre distopie en in die sesde hoofstuk word daar gefokus op die protagonis in die distopie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/21688
This item appears in the following collections: