Anxiety symptoms in South African youths : their assessment and relationship with stressful life events

Hartley, Candice Gene (2008-03)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The first objective of the study was to explore whether a correlation exists between anxiety symptoms and stressful life events within a sample of marginalised South African youths. The second objective was to examine the psychometric properties and cross-cultural validation of the Dominic-R when administered within the aforementioned sample. The participants consisted of a sample of 185 children aged between 10- and 15- years. Children completed three self-report questionnaires, namely the Dominic-R, the Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS), and a modified version of the Major Life Events Checklist (MLEC-M). Results indicated that albeit rather weak, significant positive correlations were nonetheless obtained between the total Dominic-R and SCAS scores, and stressful life events experienced. Furthermore, the psychometric properties of both the Dominic-R and the SCAS were moderate (convergent validity) to acceptable (internal consistency) for the sample. The implications of these results provide tentative evidence for the utilisation of the Dominic-R within South African samples. The limitations and recommendations for future research are discussed

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die eerste doelwit van die studie was om vas te stel of daar ‘n korrelasie bestaan tussen angssimptome en stresvolle lewensgebeure binne ‘n steekproef van gemarginaliseerde Suid-Afrikaanse jeugdiges. Die tweede was om ondersoek in te stel na die psigometriese eienskappe en kruiskulturele validering van die Dominic-R soos toegepas op voorafgenoemde steekproef. Die deelnemers het bestaan uit ‘n steekproef van 185 kinders tussen 10 en 15 jaar oud. Die kinders moes drie selfverslagvraelyste invul, naamlik die Dominic-R, die Spencekinderangsskaal (Spence Children’s Anxiety Scale – SCAS) en die aangepaste weergawe van die Kontrolelys vir Belangrike Lewensgebeure (Major Life Events Checklist – MLECM). Alhoewel redelik swak, het resultate tog getoon dat daar ‘n beduidend positiewe korrelasie was tussen die algehele Dominic-R- en SCAS-tellings. Verder was die psigometriese eienskappe van beide die Dominic-R en die SCAS gemiddeld (konvergente geldigheid) tot aanvaarbaar (interne konsekwentheid) vir die steekproef. Hierdie resultate bewys tentatief dat die Dominic-R bruikbaar is binne Suid-Afrikaanse steekproewe. Die beperkings van die studie en aanbevelings vir verdere navorsing word bespreek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/21625
This item appears in the following collections: