Cultural evolution & genre : an investigation of three graphic narratives of the South African Border War (1975-1988)

Du Plessis, Daniel Marthinus (2006-04)

Stellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Visual Arts

Thesis (MA (VA)) -- Stellenbosch University, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Cultural evolution & genre: an investigation of three South African graphic narratives of the South African Border war (1975-1988) Magister in Fine Arts thesis, Department of Fine Arts, Stellenbosch University This study analyses three South African graphic narratives in the context of culture evolving in the Darwinian sense. It is deemed necessary to consider evolutionary theory in such a study of graphic narratives as it considers the development of culture as resulting from a process of evolution akin to natural selection. Special attention is paid to the theory of memetics, in the field of evolutionary epistemology, and its proposal to model cultural evolution. While this model relies on evolutionary theory, the development of culture is seen as evolving separately from biological evolution. This evolutionary perspective on culture is combined with the concepts of discourse and genre in social semiotics and media studies to investigate the changes in the depiction of the Border war in South African graphic narratives. As such this study focuses on the strategic viewpoint of cultural evolution, the role of memes in genre and its interaction with the evolution of discourse. This approach is offered as a useful method to analyse cultural artefacts.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Kulturele evolusie & genre: 'n ondersoek van drie grafiese verhale van die Suid-Afrikaanse Grensoorlog (1975-1988) Magister in Beeldende Kunste tesis, Oepat1ement Beeldende Kunste, Universiteit van Stellcnbosch Hicrdie studic ontleed drie Suid-Afrikaanse graficse verhale in die konteks van kultuur wat evolueer in die Oarwinistiese sin. Oit word belangrik gereken om evolusieteorie in so 'n studie van grafiese verhale in ag te neem aangesien die ontwikkeling van kultuur as die resultaat van 'n proses van evolusie, verwand aan natuurlike seleksie, geag word. Spesiale aandag word geskenk aan die teorie van meme, in die veld van evolusieepistemologie, en die teorie se voorstel om kulturele evolusie te modelleer. Terwyl so 'n teorie op evolusieteorie steun, word die ontwikkeling van kultuur beskou as 'n afsonderlike proses van natuurlike seleksie. Hierdie evolusienere perspektief op kultuur word verenig met die konsepte van diskoers en genre in sosiale semiotiek en media studies om die veranderende uitbeelding van die Grensoorlog in Suid-Afrikaanse gratiese verhale na te vors. Sodanig fokus hierdie studie op die strategiesc oogpunt van kulturele evolusie, die rol van meme in genre en die interaksie met die ontwikkeling van diskoers. Hierdie benadering word aangebied as 'n waardevolle metode om kulturele artefakte te ontleed.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/21512
This item appears in the following collections: