Research at Technikons : the journey from apprenticeship training to technological degrees

Erasmus, Anna Wouterina (2008-03)

Thesis (DPhil)--University of Stellenbosch, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This thesis presents the findings and conclusions of the function of research in the technikons’ journey from apprenticeship training to technological degrees. The analysis and interpretation of primary sources on the development of technical higher education and research revealed that research developments at technikons evolved in a pattern so closely resembling and reflecting an evolving technical education mission that it is difficult if not impossible to pinpoint cause and effect. The evolving technical education mission was characterised by diversity entrenched in the provision of technical education, a continuing problematic process of differentiation between vocational and technical education, the development of formal centrally-controlled technical higher education and continuous differences between the Education Department and the sector officials on the nature of the technical higher qualifications and the role of research in these qualifications. As a result of the factors characterising the development of technical higher education, gaps were created between the technikon officials’ vision of research at technikons, the strategies and plans to establish a research culture and the technikons’ research performance. In addition, an evaluation of technikon research performance in terms of the nature, scope, content and volume of research reflects a limited understanding of the relation between the input factors and the process factors utilised to lead to a system capable of sustaining a research culture, especially in view of maintaining the newly-assigned University status.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie dissertasie handel oor die bevindinge en slotsom ten opsigte van die funksie van navorsing in die technikons se reis van vakleerlingskapopleiding tot die aanbied van tegnologiese grade. Die analise en interpretasie van primêre bronne wat handel oor die ontwikkeling van hoër tegniese onderwys en navorsing het bewys dat navorsingontwikkeling by technikons op ‘n manier ontwikkel het dat dit die evolusie van die tegniese onderwysmissie streng navolg en reflekteer. Dit maak dit moeilik, indien nie onmoontlik nie, om die oorsaak en gevolg vas te stel. Die evolusie van die tegniese onderwysmissie is gekenmerk deur diversiteit wat ingebed is in die voorsiening van tegniese onderwys, ‘n voortdurende problematiese proses van differensiasie tussen beroeps- en tegniese onderwys, die ontwikkeling van formele sentraalbeheerde hoër tegniese onderwys en voortdurende verskille tussen die Department van Onderwys en die sektorbeamptes oor die aard van die hoër tegniese kwalifikasies en die rol van navorsing in hierdie kwalifikasies. As gevolg van die faktore wat die ontwikkeling van hoër tegniese onderwys gespeel het, het gapings ontstaan tussen die technikonbeamptes se visie van navorsing aan technikons, die strategieë en planne wat ontwikkel is om ‘n navorsingskultuur te vestig en die technikons se navorsingsuitsette. Saam daarmee het ‘n evaluasie van technikonnavorsingprestasie in terme van die aard, omvang, inhoud en volume ‘n beperkte begrip van die verhouding tussen insetfaktore en die prosesfaktore wat gebruik word om tot ‘n sisteem te lei wat daartoe in staat is om ‘n navorsingskultuur te onderhou, gereflekteer, veral met die doel om die nuuttoegekende universiteitstatus te onderhou.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/21450
This item appears in the following collections: