Die identifisering van bates by 'n dogter met Downsindroom

Visagie, Peter May (2005-12)

Thesis (MEdPsych)--University of Stellenbosch, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The study was undertaken to identify internal and external assets of a ten year- old girl with Down Syndrome. The assets include those of the individual and the broader community. The learner’s assets, in her immediate environment, was difficult to identify because of minimal exposure to community activities. A list of assets were compiled and the 40 Developmental Assets as researched by the “Searched Institute of Minneapolis” (Roehlkepartain & Leffert, 2000), served as key elements for the cartographic listing of the assets of the learner with Down Syndrome. In this research, the asset-based approach was used as a framework. A qualitative research design was used for the research where the learner was observed in her natural environment. The learner was observed at school and at home with the aim to identify assets. During the research the parents as well as the school was empowered by shifting their focus from the learner’s needs and shortcomings to the learner’s strengths, abilities and talents. The identifying of the new assets will enable the learner to improve her socialising skills and allow her to improve her self-care. The results of the research show that the parents and the school developed a more positive attitude with regard to the identification and mobilization of assets of learners with disabilities.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die studie is onderneem om interne en eksterne bates by 'n leerder met Downsindroom te identifiseer. Die bates sluit nie net diè van die individu in nie, maar neem ook die bates wat in die breër gemeenskap bestaan, in ag. Die leerder se eksterne bates in haar onmiddellike omgewing was moeilik identifiseerbaar, omdat sy weinig blootgestel word aan gemeenskapsaktiwiteite. 'n Lys van bates is saamgestel en die 40 Ontwikkelingsbates soos deur die "Search Institute of Minneapolis" (Roehlkepartain & Leffert, 2000) nagevors, is as sleutelelemente gebruik vir die kartografering van die bates vir die leerder met Downsindroom. In hierdie navorsing is die bate-gebaseerde benadering as 'n raamwerk gebruik. 'n Kwalitatiewe navorsingsontwerp is vir hierdie navorsing gebruik waar die leerder in haar natuurlike omgewing waargeneem is. Die leerder is by die skool en by die huis waargeneem met die doel om bates te identifiseer. Tydens die navorsing is die ouers en die skool bemagtig deur hul fokus te verskuif vanaf die leerder se behoeftes en tekorte na die leerder se sterkpunte, vermoëns en talente. Die identifisering van die nuwe bates by die leerder sal haar sosialiseringsvaardighede verbeter en haar in staat stel om veral haar selfversorging te verbeter. Die resultate van die navorsing dui daarop dat die ouers en die skool 'n meer positiewe houding ontwikkel het ten opsigte van die identifisering en mobilisering van bates by leerders met gestremdhede.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/21354
This item appears in the following collections: