Corruption as a political risk factor for investors in the oil and gas industry, with specific emphasis on Nigeria : identification, analysis and measurement

Jessen, Lone (2012-03)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The central research question of this study concerns how corruption as a political risk factor should be measured in order to provide an accurate assessment of the risk factor within the oil and gas industry. The aim is to answer this question with the aid and support of two sub-questions that have been identified as crucial in pursuing this research. The first sub-question conceptualizes corruption as a political risk factor specifically within the oil and gas industry. The second sub-question addresses the oil and gas industry-specific indicators of corruption as a political risk factor. The research embarks upon seven industry-specific indicators, by isolating the relevant national political structural and institutional framework, which has proved essential in identifying the level of corruption as a risk to the oil and gas investor. The indicators are regarded as the most salient variables that can measure the level of corruption as a political risk in a realistic and practical approach. The indicators are subsequently systemised into a matrix that is constructed with the aim of using it as a general measurement tool for oil and gas investors. The study argues that this measurement tool can be of use to the oil and gas investor as it contributes to businesses recognition and anticipation of corruption. The matrix is furthermore applied to the oil and gas industry in Nigeria, in an attempt to test the matrix, and in order to establish how and to what level corruption constitutes as a political risk factor for the oil and gas industry in this country. The result of the indicators demonstrates that the political risk of encountering corruption for the oil and gas investor in Nigeria is of a high level. This study provides a valid basis of constituting how corruption manifests as a risk for the oil and gas investor. Furthermore, the applicability of the matrix provides a practical utility and constructive assessment. This thesis provides a firm foundation for future research in this field.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die sentrale navorsingsvraag van hierdie studie handel oor hoe korrupsie as 'n politieke risiko faktor gemeet moet word om 'n akkurate bepaling van die risiko faktor binne die oilie- en gas industrie te maak. Die doel is om hierdie vraag te beantwoord met die hulp van twee sub-navorsingsvrae wat geïdentifiseer is essensieël on hierdie navorsing te voltooi. Die eerste sub-navorsingvraag konseptualiseer korrupsie as 'n politieke risiko faktor, spesifiek binne die olie en gas industrie. Die tweede sub-navorsingsvraag handel oor die industrie-spesifieke indikatore van korrupsie as 'n politieke risiko faktor. Die navorsing is gevestig op sewe industrie-spesifieke indikatore, wat geïsoleer word vanaf relevante nasionale politieke strukture en institusionele raamwerke, wat essensieël is in die identifikasie van die vlak van korrupsie as 'n risiko vir die olie en gas belegger. Die indikatore word beskou as die mees prominente veranderlikes wat die vlak van korrupsie as n politieke risiko kan meet, as 'n realistiese en praktiese benadering. Die indikatore word gevolglik geplaas binne 'n raamwerk wat gebou is met die doel om dit te bebruik as 'n algemene maatstaf vir die belegger in die olie-en gas industrie. Hierdie studie argumenteer dat die maatstaf gebruik kan word in die olie-en gas industrie, siende dat dit bydrae tot besighede se erkenning en antisipasie van korrupsie. Die maatstaf word verder toegepas op die geval van die olie-en gas industrie in Nigerië, met die doel om dit te toets en ook om vas te stel tot watter vlak korrupsie as 'n politieke risiko faktor vir die olie-en gas industrie teenwoordig is in hierdie land. Die resultaat van die indikatore dui daarop dat daar 'n hoë vlak van politieke risiko vir die olie-en gas industrie in Nigerië bestaan. Die studie verskaf 'n geldige basis om vas te stel hoe korrupsie in die olie-en gas industrie manifesteer. Verder, die toepaslikheid van die maatstaf verskaf praktiese bruikbaarheid en konstruktiewe meeting. Die tesis verskaf 'n stewige basis vir toekomstige navrsing in die veld.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20296
This item appears in the following collections: