Factors affecting implementation of enterprise applications integration (EAI) with special reference to corruption and fraud in DOD

Phalama, Mmabore S. H. (2012-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Corporate mergers and partnerships are common in today’s competitive environment and inevitably require organisations to integrate information and telecommunication systems when such unisons take place. One of the most important challenges in each enterprise, especially forced by global markets and the resulting competition, is the capability to efficiently interact, collaborate and exchange information with business partners and within an organisation. Many software systems within organisations are not integrated into a homogeneous structure and therefore the sharing and exchange of information, not being synchronised, leads to possible misappropriation of such information. These isolated systems in organisations, could consequently become possible platforms for corruption and fraud, leading to increase in computer crime. While key risk areas remain, new dangers are emerging. Government stakeholders require departments to be accountable and responsible, which underpins the sharing and exchanging of relevant information, which in turn necessitates the integration of inter- as well as intra-departmental systems. If corruption and fraud is committed in these departments the impact may be significant, including damage to their reputation and image and even detrimental to service delivery to communities. Government and law enforcement agencies all over the world are faced with challenges of combating corruption and fraud. Fighting corruption and fraud committed via computers necessitates the need to close the gaps created by computers which were designed without consideration for future integration. Hence organisations should seek a way to link systems that were developed in isolation in order to simplify and automate business processes to the greatest extent possible. The aim of this study is to discuss factors affecting the implementation of application systems in large organisations with special reference to the South African Department of Defence (SA DOD). Current systems will be studied and a possible approach on how the DOD Vehicle Management Systems could be integrated will be recommended. This study introduces and defines the problem, describes different research methodologies including the methodology that was used. The topics of corruption and fraud, electronic commerce and e-government will be explored through intensive research of the extant literature, drawing interpretations to be applied to the empirical data gathered on fraud and corruption in DOD and on their ITC systems. Finally the findings and recommendations of this research, based on the theoretical and empirical data, will be presented.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Korporatiewe oornames en vennootskappe is algemeen in vandag se kompeterende omgewing. Dit is dus onvermydelik dat daar van ondernemings verwag word om informasie en telekommunikasie stelsels te integreer by die paasvind van sulke verbintenisse. Een van die mees belangrike uitdagings in elke onderneming, veral in die lig van globale markte met die gevolglike kompeterende uitdagings, is die vermoë vir effektiewe interaksie, samewerking en uitruil van inligting met besigheidsvennote en ook in die onderneming self. Talle sagteware stelsels in ondernemings is nie geïntegreer in ʼn homogene struktuur nie en gevolglik, omdat dit nie gesinkroniseer is nie, lei die deel en uitruil van informasie tot moontlike wederregtelike toe-eiening van sulke informasie. Sulke geïsoleerde stelsels in ondernemings kan dus die platvorms word van korrupsie en bedrog en lei tot ʼn verhoging van rekenaarmisdywe. Terwyl sleutel risiko areas steeds van toepassing is, is daar ook weer nuwe gevare wat te voorskyn kom. Die Staat se aandeelhouers vereis dat departemente aanspreeklik en verantwoordelik sal wees wat die belangrikheid van die deel en uitruil van inligting onderstreep en wat op sy beurt weer die integrasie van inter- asook intradepartementele stelsels noodsaak. As misdaad en korrupsie gepleeg word in hierdie departemente mag die impak betekenisvol wees. Dit sluit in skade aan hul reputasie en beeld en kan selfs dienslewering aan gemeenskappe belemmer. Om korrupsie en bedrog wat met rekenaars gepleeg word te beveg, is dit nodig om die gapings toe te maak wat deur ontwerpe geskep is sonder dat toekomstige integrasie inaggeneem is. Ondernenings moet dus ‘n manier soek om stelsels te koppel wat in isolasie ontwikkel was met die doel om besigheidsprosesse tot die grootste moontlike mate te vereenvoudig en te outomatiseer. Die doel van hierdie studie is om die faktore te ondersoek wat die implementering van stelsels beïnvloed in groot ondernemings met spesifieke verwysing na die Suid Afrikaanse Departement van Verdediging (SA DVV). Huidige sisteme sal bestudeer word en ʼn moontlike benadering sal aanbeveel word oor hoe die DVV se Voertuig Bestuurstelsels geintegreer kan word. In hierdie studie word die besiheids- asook die navorsings-probleem gedefineer. Die onderwerpe van korrupsie en bedrog, elektroniese handel en e-regering sal ondersoek word deur intensiewe navorsing van bestaande literatuur te doen. Dit word aangevul deur vertolkings van die hierdie toepaslike literatuur gepaard met empiriese data versameling oor bedrog en korrupsie in die DVV en die Departement se “ITK” stelsels. As finale stap sal die bevindings en aanbevelings van hierdie navorsing, gebasseer op teoretiese en impiriese data, aangebied word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20253
This item appears in the following collections: