Die Verenigende Gereformeerde Gemeente-Saron : sy identiteit en leierskapuitdagings

Cloete, William George (2012-02-15)

Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This research is a response to the question: what is the relationship or link between the URCSA Saron‟s identity and leadership challenges that it faces. Furthermore, the research aims to identify both the identity as well as the challenges that the local leadership faces. Currently the minister is central to everything, while the church leadership is not really taking independent co-responsibility for the problems and challenges that the congregation faces. The church leadership will be making decisions, but when it comes to the physical execution of the decisions it is expected of the minister to do that. If the members‟ receival is unfavourable it is easy to blame the minister, but if the minister for any reason cannot execute the decisions simply silt up. The research try to generate answers to the following questions: why is the minister so central to everything? Why is it so hard to develop local leadership who understand their calling to take independent ownership of the gospel and the challenges of the community? In a search for answers to these questions the congregation will be analyzed as follows: profile, contextual, processes and identity. In Section A the respective analysis will be done, while Section B, Chapter 6 put the identity of the Triune God into words. The reason for this is to become thoroughly aware of the current identity of the church. Special attention is given to the prehistoric revelation of God for the Khoe-San, while the coming of Jesus Christ for the latter is a second revelation of God. In Chapter 7 the focus shifted to the relationship between the Triune God and the faith community. Chapter 8 articulates the Triune God and the Kingdom. Section 3 deals with the leadership of the URCSA Saron and put it‟s identity into words.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsing is ʼn respons op die vraag: Wat is die verband tussen die VGK Saron se identiteit en die leierskapsuitdagings waarvoor dit staan? Vervolgens het die navorsing dit ten doel om beide die identiteit van die gemeente asook die uitdagings wat die plaaslike kerkleierskap in die gesig staar, te identifiseer. Huidig staan die leraar sentraal in alles, terwyl die kerkleierskap daarenteen nie eintlik onafhanklik mede-verantwoordelikheid neem vir die probleme en die uitdagings waarvoor die gemeente staan nie. Die kerkleierskap sal wel besluite neem, maar wanneer dit kom by die fisiese uitvoer van die besluite word verwag dat die leraar dit moet doen. Indien die besluite wel deur die toedoen van die leraar ten uitvoer gebring word en ongunstig by die lidmate ontvang word, is dit maklik om die blaam na die leraar te projekteer. Indien die leraar om welke rede nie die besluite ten uitvoer bring nie of nie daarby kan uitkom nie, dan versand dit eenvoudig net. Hierdie navorsing probeer om antwoorde te genereer op die vrae: Waarom staan die leraar so sentraal in alles? Waarom is dit so moeilik om plaaslike leierskap te ontwikkel wat hul roeping verstaan deur onafhanklik eienaarskap te neem van die evangelie asook die uitdagings van die gemeenskap? In ʼn soeke na antwoorde op hierdie vrae, word die gemeente as volg geanaliseer: profiel, kontekstueel, prosesse en die identiteit. In Afdeling A word die onderskeie analises gedoen, terwyl Afdeling B, hoofstuk 6 die identiteit van die drie-enige God onder woorde bring. Die rede hiervoor is om eers deeglik bewus te word van wat die huidige identiteit van die gemeente is. Daar word veral ook gekyk na die oeropenbaring van God wat vir die Khoe-San as eerste openbaring gekom het, terwyl die koms van Jesus Christus vir die Khoe-San ʼn tweede openbaring van God is. In hoofstuk 7 word die fokus verskuif na die verband tussen die drie-enige God en die Geloofsgemeenskap. Hoofstuk 8 verwoord die drie-enige God en die Koninkryk. In Afdeling 3 handel dit oor die Leierskap van die VGK Saron. In hierdie hoofstuk word die identiteit van die leierskap onder woorde gebring. ʼn Slotsamevatting sluit die tesis af.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20214
This item appears in the following collections: