The implementation of pastoral group counselling : a way to care for HIV positive yourng women living in a South African township

Modinger, Joan (2012-03)

Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In South Africa young women in the age group 10 – 24 are the largest group infected with HIV. Those most at risk are young women living in South African townships where a multitude of factors reinforce the possibility of them becoming infected. Once infected, they are often abandoned or left alone, with no support system. This thesis uses the following four tasks of Practical Theology, - the descriptive-empirical task: Priestly listening, - the interpretive task: Sagely wisdom, - the normative task: Prophetic discernment and - the pragmatic task: Servant leadership, to analyze how pastoral group care could help these young women. The problem is investigated and set into the reality of Khayelitsha, a township in Cape Town. By offering young women the possibility of belonging to a peer group, they are met within their cultural and social system. As the members of the group are all HIV positive, the stigma which often prevents people from socializing or talking about their sickness, is removed. The important role of the leader of such a group is also investigated.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In Suid-Afrika is jong vroue in die ouderdomsgroep 10 – 24 jaar díe groep wat die hoogste aantal MIV infeksies het. Die hoogste risiko om deur die MI virus aangesteek te word, is by jong vroue wat in ‘n Suid-Afrikaanse township lewe. ‘n Verskeidenheid faktore speel saam om hulle kwesbaarheid te verhoog. Sodra dit bekend word dat hulle die MI virus dra, word hulle dikwels verwerp en sonder enige ondersteuning alleen gelaat. Na aanleiding van die volgende vier take van Praktiese Teologie nl.: - die beskrywend-empiriese taak: Priesterlike luister, - die interpreterend-hermeneutiese taak: Verstandige wysheid, - die normatiewe taak: Profetiese onderskeiding en - die pragmatiese taak: Dienskneg leierskap., word hierdie problem ondersoek binne die raamwerk van Khayelitsha, ‘n township van Kaapstad. Die tesis argumenteer dat pastorale groepssorg ‘n gepaste wyse is waarbinne daar na hierdie jong vroue omgesien kan word. Deur aan hulle die moontlikheid te bied om aan ‘n portuurgroep te behoort, kan hulle binne hulle eie sosiale en kulturele raamwerk tereg kom. Aangesien die lede van die groep almal MIV positief is, word die stigma, wat dikwels mense verhinder om te sosialiseer of om oor hulle siekte te praat, verwyder. Die belangrike rol van die leier van so ‘n groep word ook ondersoek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20194
This item appears in the following collections: