The level of knowledge on the subject of HIV/AIDS among grade 6 and grade 7 learners of Idas Valley Primary School in Stellenbosch

Cornelissen, Shirle (2012-03)

Thesis (MPhil) -- Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: As a result of the growing number of HIV infections among our youth this study was undertaken to determine what the knowledge levels are among grade 6 and grade 7 learners of the Idas Valley Primary School in Stellenbosch. The researcher conducted two types of questionnaires, one each for the learners and teachers of these grades. Furthermore, the Life Orientation Curriculum, in respect of HIV/AIDS education for these two grades, was examined by means of document analysis. The results from the learners‟ questionnaire indicated acceptable knowledge levels, although the areas of fear and myths/perceptions with regards to the subject still require much attention and education. Results from the teachers‟ questionnaire indicated good knowledge levels on the subject of HIV/AIDS, but also revealed that they feel the school should do more in respect of HIV/AIDS education. The issues on HIV/AIDS covered by the Life Orientation Curriculum were found to be sufficient. With the quality of the Life Orientation Curriculum and the good knowledge levels of the teachers, the challenge remains to effectively educate the learners on the issue of HIV/AIDS. It became apparent that the Life Orientation Curriculum and the knowledge levels of the teachers alone are not enough to effectively educate the learners on this subject. Recommendations are provided for the school on how to improve their HIV/AIDS education.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Na aanleiding van die toenemende groei van MIV infeksies onder ons jeug is hierdie studie onderneem om die kennis vlakke oor MIV/Vigs te bepaal onder die graad 6 en graad 7 leerders aan Idasvallei Primêre Skool in Stellenbosch. Die navorsing is gedoen bywyse van twee vraelyste, een aan elk van die leerders en onderwysers, asook die evaluering van die Lewensoriëntering Kurrikulum deur middel van dokument-analise. Ondanks die feit dat die resultate aangedui het dat die kennisvlakke van die leerders op „n gewensde vlak is, wek die resultate rakende hul vrese en mites/persepsies steeds kommer en verdere opvoeding in hierdie verband is noodsaaklik. Die kennisvlakke van die onderwysers blyk ook op „n gewensde vlak te wees, maar dit is duidelik dat hulle voel die skool moet meer doen in terme van MIV/Vigs opvoeding. Die aspekte van MIV/Vigs wat gedek word deur die Lewensoriëntering Kurrikulum is ook gevind om voldoende te wees. Alhoewel die kennisvlakke van die onderwysers en die inhoud van die Lewensoriëntering Kurrikulum voldoende is, is die uitdaging nog steeds om die inligting effektief aan die leerders oor te dra. Dit is duidelik dat kennisvlakke van onderwysers en die inhoud van die Lewensoriëntering Kurrikulum alleen, nie voldoende is vir MIV/Vigs opvoeding nie. Aanbevelings word aan die skool voorgelê oor hoe om MIV/Vigs opvoeding te verbeter.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20106
This item appears in the following collections: