Assessment of professional behaviour in occupational therapy education: investigating assessors’ understanding of constructs and expectations of levels of competence.

Snyman, Margaretha Alberta (2012-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The development of professional behaviour is one of the core components of occupational therapy education. The assessment of professional behaviour poses a problem as the constructs and expectations are not clearly defined; this results in compromised inter-rater reliability. The purpose of the study was to investigate assessors’ understanding of the constructs and the expectations deployed during the assessment of professional behaviour of third and fourth year occupational therapy students during clinical practice. A case study design was used in the qualitative study. Clinical supervisors were involved in: (1) a focus group interview to scrutinise the usefulness of the current assessment instrument and (2) a participatory discussion to determine their understanding of the constructs of professional behaviour and the level of expectations to be set for third and fourth year students respectively. This study confirms that the development of effective assessment of professional behaviour entails a number of pivotal steps that include developing a shared definition of the constructs thereof and the expectations at different levels of undergraduate training, the refinement of the assessment instrument and training of assessors in the use of this assessment instrument.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die ontwikkeling van professionele gedrag is een van die kern komponente in arbeidsterapie opleiding. Die assessering daarvan bied egter uitdagings aangesien die konstrukte en verwagtings nie duidelik gedefinieer is nie; dit het gekompromiteerde geldigheid en betroubaarheid tot gevolg aangesien verskillende assessore die professionele gedrag van studente verskillend assesseer. Hierdie studie het die ondersoek van kliniese toesighouers se begrip van die konstrukte en hul verwagtings tydens die assessering van professionele gedrag van derde- en vierdejaar arbeidsterapiestudente tydens kliniese prakties ten doel gehad. ‘n Gevallestudie ontwerp het die basis van ‘n kwalitatiewe ondersoek gevorm. Kliniese toesighouers is betrek in: (1) ‘n fokusgroeponderhoud om die bruikbaarheid en gebruikersvriendelikheid van die huidige assesseringsinstrument te bepaal; en (2) ‘n deelnemende groepbespreking om hul begrip van die konstrukte van professionele gedrag en die verwagte vlakke van funksionering vir onderskeidelik derde- en vierdejaar studente te ondersoek. Hierdie studie bevestig dat die ontwikkeling van effektiewe assessering van professionele gedrag ‘n aantal essensiële stappe behels. Hierdie stappe sluit die ontwikkeling van ‘n gedeelde definisie van die konstrukte en verwagtinge van professionele gedrag in, asook die verskil in verwagtinge op die onderskeie vlakke van voorgraadse opleiding, die verfyning van die bestaande assesseringsinstrument en die opleiding van assessore in die gebruik daarvan.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20037
This item appears in the following collections: