Stakeholders' perceptions of an institutional quality audit : a case study

Jacobsz, Johannes (Jannie) (2012-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This thesis briefly explores the quality phenomenon in higher education and more specifically in the university context. In addition, the experiences of stakeholders who participated in the first institutional quality audit at a merged university are explored and analysed. It is also argued that the world-wide quality phenomenon at universities, although sometimes politically driven and at times undertaken with hidden agendas, may eventually add value to a university‟ cycle of never-ending quality improvement and enhancement. University stakeholders who are either directly or indirectly involved in realising the university‟s vision and mission can provide invaluable feedback about their experience of a quality audit. Feedback by all stakeholders about a quality audit will assist the university to plan and prepare for the next cycle of quality audits. The research findings of this study indicated that a variety of differences exist in the perceptions of stakeholders that participated in the preparation and execution of the institutional quality audit. In some cases the differences may hold some limited risk for the university therefore some recommendations are also made in support of future audits. These and other recommendations emenating from the research findings will hopefully also contribute towards improved engagement between the stakeholders and members of the audit panel.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie verhandeling ondersoek kortliks die verskynsel van gehalte in hoër onderwys, en meer spesifiek in die universiteitskonteks. Voorts word die ervarings van belanghebbendes wat deelgeneem het aan die eerste institusionele kwaliteitsoudit aan ʼn saamgesmelte universiteit, ondersoek en ontleed. Daar word ook aangevoer dat die wêreldwye verskynsel van kwaliteit aan universiteite uiteindelik waarde kan toevoeg tot ʼn universiteit se siklus van ewigdurende kwaliteitsversekering en –verbetering, selfs al is hierdie verskynsel soms polities gedrewe en al gaan dit by tye gepaard met verskuilde agendas. Belanghebbendes van die universiteit wat direk of indirek betrokke is by die realisering van die universiteit se visie en missie kan uiters waardevolle terugvoer bied oor hulle ervaring van ʼn kwaliteitsoudit. Terugvoer deur alle belanghebbendes oor ʼn kwaliteitsoudit sal die universiteit help om vir die volgende siklus kwaliteitsoudits te beplan en voor te berei. Die navorsingsbevindings van hierdie studie dui daarop dat ʼn verskeidenheid verskille wel bestaan in die persepsies van belanghebbendes wat deelgeneem het aan die voorbereiding en uitvoering van die institusionele kwaliteitsoudit. In sommige gevalle hou die verskille wel ʼn beperkte risiko vir die universiteit in en daarom word aanbevelings gemaak ter ondersteuning van toekomstige kwaliteitsoudits. Hierdie, sowel as ander aanbevelings sal hopelik ook bydra tot verbeterde interaksie tussen die belanghebbendes en lede van die ouditpaneel.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20036
This item appears in the following collections: