The implementation of employee assistance programme of the Department of Education : a case study of Motheo district in the Free State Province.

Rakepa, Thethiwe Thelma (2012-03)

Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The primary aim of the Employee Assistance Programme (EAP) is to make a positive contribution towards maximum employee productivity and effectiveness in the workplace. Various organisations implemented EAP, but the achievement of aims and objectives need to be investigated in order to ascertain whether the service is successful. In order to achieve the latter, the present study was therefore designed with the primary aim of evaluating the effectiveness of the EAP services in the Free State Department of Education, Motheo District. In order for the DoE to comply with legislation they need to ensure that there is adequate provision of human and capital resources. Employees should be knowledgeable on the content of policy guidelines and procedures to promote utilisation. Accessibility of the programme will depend on the restructuring of EAP section from a sub section to a Directorate. Appropriate structure can make the EAP section effective. Staffing, competency, integration and early identification can be dealt with if the DoE can employ personnel with appropriate skills. Confidentiality and the Model through which EAP service is rendered is a challenge in the DoE as it influences utilisation of EAP services.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die primêre doel van die Werknemersondersteuningsprogram (WOP) is om 'n positiewe bydrae tot maksimale werknemer-produktiwiteit en -effektiwiteit in die werkplek te lewer. Verskeie organisasies het die WOP geïmplementeer, maar ten einde vas te stel of die diens suksesvol was, moet die bereiking van doelstellings en doelwitte ondersoek word. Ten einde laasgenoemde te vermag, is die huidige studie dus ontwerp met die primêre doel om die effektiwiteit van die WOP-dienste in die Vrystaatse Onderwysdepartment, Motheo-distrik te evalueer. Die Onderwysdepartement moet, wetgewing nakom deur te verseker dat voldoende menslike en kapitaalhulpbronne beskikbaar gestel word. Ten einde verbruik te bevorder behoort werknemers goed ingelig te wees met betrekking tot die inhoud van beleidsriglyne en -prosedure. Toegankilikheid tot die program sal van die herstrukturering van die WOP afdeling van 'n onderafdeling tot 'n Direktoraat afhang. Toepaslike strukture kan die WOP-afdeling effektief maak. Personeeltoewysing, bevoegdheid, integrasie en vroeë identifisering kan hanteer word indien die Onderwysdepartement personeel aanstel wat oor die toepaslike vaardighede beskik. Vertroulikheid en die Model waarvolgens die WOP-diens bedryf word, bied 'n uitdaging in die Onderwysdepartement aangesien dit die verbruik van WOP-dienste beïnvloed.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/19932
This item appears in the following collections: