Personeelbestuur as toepassingsgebied van die bedryfsielkunde met verwysing na die implikasies wat dit inhou vir die arbeidsituasie in Suid-Afrika

SUNScholar Research Repository

Show simple item record

dc.contributor.author De Villiers, W. S.
dc.date.accessioned 2012-02-08T16:57:11Z
dc.date.available 2012-02-08T16:57:11Z
dc.date.issued 1976-11
dc.identifier.citation De Villiers, W.S. 1976. Personeelbestuur as toepassingsgebied van die bedryfsielkunde met verwysing na die implikasies wat dit inhou vir die arbeidsituasie in Suid-Afrika. SA Journal of Industrial Psychology; Perspectives on Industrial Psychology. doi:10.4102/sajip.v0i0.274. en_ZA
dc.identifier.issn 0258-5200 (print)
dc.identifier.issn 2071-0763 (online)
dc.identifier.other doi:10.4102/sajip.v0i0.274
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10019.1/19665
dc.description The original publicatoion is available at http://www.sajip.co.za en_ZA
dc.description.abstract Industrial Psychology is a relatively young discipline. In recent years, however, it has been characterised by accelerated development and today covers various areas of application. The most rapid progress in this respect was perhaps experienced in the field of personnel management. Personnel management can be defined as the planning, organising, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration and maintenance of people for the purpose of contributing to organisational goals. In the past some personnel departments rendered merely screening services which included little more than preliminary interviews of applicants, wage and salary administration and other routine administrative work. Personnel management has, however, undergone drastic changes in which the trend has been clearly towards broader and more important assignments. From narrowly prescribed chores, its responsibilities have grown wider and deeper. The personnel manager of the modern organisation is undisputably a participant in top management, where he provides leadership in developing policies and programmes for manpower management. en_ZA
dc.description.abstract Wetenskaplike personeelbestuur kan gedefinieer word as die beplanning, organisasie, rigtinggewing en kontrole van die voorsiening, ontwikkeling, vergoeding, integrasie en instandhouding van personeel om sodoende 'n bydrae tot organisasiedoelbereiking te lewer. Waar die vroegste "personeeldepartemente" hul hoofsaaklik bemoei het met aktiwiteite soos rekrutering en keuring van werkers, loon- en salarisadministrasie en ander roetine en administratiewe take, het daar in die laaste aantal jare drastiese veranderinge na vore gekom. Die personeeldepartement het tans heelwat meer komplekse take van 'n bestuurs- en uitvoerende aard. Die senior personeelamptenaar is dan ook tans deel van die topbestuur van die onderneming waar hy leiding gee in die ontwikkeling van beleid en programme vir doeltreffende mannekragbenutting. af_ZA
dc.format.extent 24 p.
dc.language.iso en_ZA en_ZA
dc.publisher AOSIS OpenJournals en_ZA
dc.subject Personnel management en_ZA
dc.title Personeelbestuur as toepassingsgebied van die bedryfsielkunde met verwysing na die implikasies wat dit inhou vir die arbeidsituasie in Suid-Afrika en_ZA
dc.type Article en_ZA
dc.description.version Publisher's version en_ZA
dc.rights.holder The author holds the copyright en_ZA
 Find Full text

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record