A model checker for the LF system

SUNScholar Research Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Geldenhuys, J.
dc.contributor.author Gerber, Erick D. B.
dc.contributor.other Stellenbosch University. Faculty of Science. Dept. of Mathematical Sciences. Institute for Applied Computer Science. en
dc.date.accessioned 2012-02-07T10:09:41Z
dc.date.available 2012-02-07T10:09:41Z
dc.date.issued 2007-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10019.1/19597
dc.description Thesis (MSc)--University of Stellenbosch, 2007. en_ZA
dc.description.abstract ENGLISH ABSTRACT: Computer aided veri cation techniques, such as model checking, can be used to improve the reliability of software. Model checking is an algorithmic approach to illustrate the correctness of temporal logic speci cations in the formal description of hardware and software systems. In contrast to traditional testing tools, model checking relies on an exhaustive search of all the possible con gurations that these systems may exhibit. Traditionally model checking is applied to abstract or high level designs of software. However, often interpreting or translating these abstract designs to implementations introduce subtle errors. In recent years one trend in model checking has been to apply the model checking algorithm directly to the implementations instead. This thesis is concerned with building an e cient model checker for a small concurrent langauge developed at the University of Stellenbosch. This special purpose langauge, LF, is aimed at developement of small embedded systems. The design of the language was carefully considered to promote safe programming practices. Furthermore, the language and its runtime support system was designed to allow directly model checking LF programs. To achieve this, the model checker extends the existing runtime support infrastructure to generate the state space of an executing LF program. en_ZA
dc.description.abstract AFRIKAANSE OPSOMMING: Rekenaar gebaseerde program toetsing, soos modeltoetsing, kan gebruik word om die betroubaarheid van sagteware te verbeter. Model toetsing is 'n algoritmiese benadering om die korrektheid van temporale logika spesi kasies in die beskrywing van harde- of sagteware te bewys. Anders as met tradisionlee program toetsing, benodig modeltoetsing 'n volledige ondersoek van al die moontlike toestande waarin so 'n beskrywing homself kan bevind. Model toetsing word meestal op abstrakte modelle van sagteware of die ontwerp toegepas. Indien die ontwerp of model aan al die spesi kasies voldoen word die abstrakte model gewoontlik vertaal na 'n implementasie. Die vertalings proses word gewoontlik met die hand gedoen en laat ruimte om nuwe foute, en selfs foute wat uitgeskakel in die model of ontwerp is te veroorsaak. Deesdae, is 'n gewilde benadering tot modeltoetsing om di e tegnieke direk op die implementasie toe te pas, en sodoende die ekstra moeite van model konstruksie en vertaling uit te skakel. Hierdie tesis handel oor die ontwerp, implementasie en toetsing van 'n e ektiewe modeltoetser vir 'n klein gelyklopende taal, LF, wat by die Universiteit van Stellenbosch ontwikkel is. Die enkeldoelige taal, LF, is gemik op die veilige ontwikkeling van ingebedde sagteware. Die taal is ontwerp om veilige programmerings praktyke aan te moedig. Verder is die taal en die onderliggende bedryfstelsel so ontwerp om 'n model toetser te akkomodeer. Om die LF programme direk te kan toets, is die model toetser 'n integrale deel van die bedryfstelsel sodat dit die program kan aandryf om alle moontlike toestande te besoek. af
dc.format.extent xi, 92 leaves : ill.
dc.language.iso en_ZA en_ZA
dc.publisher Stellenbosch : Stellenbosch University
dc.subject Computer programs -- Verification en_ZA
dc.subject Computer software -- Verification en_ZA
dc.subject Computer software -- Reliability en_ZA
dc.subject Computer simulation en_ZA
dc.subject Programming languages (Electronic computers) en_ZA
dc.subject Theses -- Computer science en_ZA
dc.subject Dissertations -- Computer science en_ZA
dc.title A model checker for the LF system en_ZA
dc.type Thesis en_ZA
dc.rights.holder Stellenbosch University en_ZA
 Find Full text

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record