Stress and coping strategies in a sample of South African managers involved in post-graduate managerial studies

Spangenberg, Judora J. ; Orpen-Lyall, Mark R. (2000-06)

The original publication is available at http://www.sajip.co.za

Article

To examine the relationships between stress levels and, respectively, stressor appraisal, coping strategies and bio- graphical variables, 107 managers completed a biographical questionnaire. Experience of Work and Life Circumstances Questionnaire, and Coping Strategy Indicator. Significant negative correlations were found between stress levels and appraisal scores on all work-related stressors. An avoidant coping strategy explained significant variance in stress levels in a model also containing social support-seeking and problem-solving coping strategies. It was concluded that an avoidant coping strategy probably contributed to increased stress levels. Female managers experienced significantly higher stress levels and utilized a social support-seeking coping strategy significantly more than male managers did.

Om die verband tussen stresvlakke en, onderskeidelik, taksering van stressors, streshanteringstrategiee en biografiese veranderlikes te ondersoek, het 107 bestuurders n biografiese vraelys, Ervaring vanWerk- en Lewensomstandighedevraelys en Streshanteringstrategieskaal voltooi. Beduidende negatiewe korrelasies is aangetref tussen stresvlakke en takseringtellings ten opsigte van alle werkverwante stressors. 'nVermydende streshantermgstrategie het beduidende variansie in stresvlakke verklaar in n model wat ook sosiale ondersteuningsoekende en pro-bleemoplossende streshanteringstrategiee ingesluit het. Die gevolgtrekking is bereik dat n vermydende stres- hanteringstrategie waarskynlik bygedra het tot verhoogde stresvlakke. Vroulike bestuurders het beduidend hoer stresvlakke ervaar en het n sosiale ondersteuningsoekende streshanteringstrategie beduidend meer gebnnk as manlike bestuurders.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/19529
This item appears in the following collections: