Missio Dei en versoening : 'n fokus op die bydrae van missio Dei perspektiewe op die verheldering van die NG kerk se versoeningsrol in getuienis-lewering binne die konteks van rassisme in Suid-Afrika vandag

Redelinghuys, Werner (2007-03)

Assignment (M.Div.)--University of Stellenbosch, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This research was done from the viewpoint that because of different reasons believers and congregations of the Dutch Reformed Church in South Africa are struggling to make a significant contribution to processes of reconciliation in this country and thereby to a certain extent fail to live out the church’s witness in this regard. Therefore the question was asked how this church can be guided to play a bigger part in processes of reconciliation in the midst of phenomena like race-prejudice, race-discrimination and subtle and blatant forms of racism in South Africa today. By focusing on few of the causes of these phenomena as well as certain perspectives on missio Dei theologies, an attempt are made to guide the Dutch Reformed Church towards involvement in processes of reconciliation, the transformation of broken relationships between people of different races and the eradication of racism. A number of hermeneutical processes are being emphasized in order to guide the church towards a miss ional praxis of reconciliation. The essence of this praxis entails the eradication of stereotypes regarding ‘the other’, by focusing on an inculturation approach in the light of missio Dei theology. By focusing on an interpretation of missio Dei as God’s reconciliation through the poor, an attempt was made to guide the church towards involvement in processes aiming at economic justice. This research is therefore an attempt to guide the church towards the discernment of her role as the witnesses of Christ within this context in South Africa today.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsing is vanuit die uitgangspunt gedoen dat gelowiges en gemeentes van die NG Kerk in Suid-Afrika om verskeie redes in ‘n mindere mate daarin slaag om ‘n daadwerklike (getuienislewerende) bydrae tot versoeningsprosesse in Suid-Afrika te lewer. Na aanleiding van hierdie stelling word die vraag gevra na hoe die NG Kerk ‘n groter rol kan speel in prosesse van versoening en die transformering van verhoudinge tussen verskillende mense in Suid-Afrika, veral te midde die realiteit van rassevooroordeel, rassediskriminasie en subtiele en blatante rassisme vandag. Deur te let na enkele oorsake van rasseskeiding en rassisme, asook verskeie perspektiewe op missio Dei teologieë, word daar derhalwe gepoog om die NG Kerk hierdeur tot betrokkenheid in die transformering van gebroke rasseverhoudinge en die uitwissing van rassisme in Suid-Afrika vandag te begelei. Verskeie hermeneutiese prosesse word in die proses benadruk ten einde die kerk by te staan in die onderskeiding van ‘n missionale versoeningspraksis binne hierdie konteks. Die essensie van hierdie praksis, wat op verskeie hermeneutiese prosesse steun, bestaan daaruit om stereotipes aangaande ‘die ander’ uit die weg te ruim deur op ‘n inkulturasie-benadering tot missio Dei te fokus. Daar word ook voorstelle gemaak oor hoe om versoening tussen mense te bevorder deur die nastreef van ekonomiese geregtigheid. ‘n Aanvullende benadering tot missio Dei, nl. missio Dei as God se versoening asook God se sending deur die arme dien as basis hiervan. Op hierdie manier het hierdie navorsing ‘n bydrae gelewer oor wat die NG Kerk kan doen om versoening tussen mense groepe in Suid-Afrika te kan bewerkstellig en om haar getuienis i.t.v. hierdie konteks te oriënteer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/18677
This item appears in the following collections: