2018-12-11 12:00 - Maintenance complete.

Cognitive behavioural hypnotherapy and obesity : a single case study

Prag, Anita (2007-12)

Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This case-based research of Mrs K, a 39 year old, white woman who has been facing weight problems since the age of six sheds light on the effectiveness of a Cognitive-behavioural hypnotherapy intervention as an aid to weight loss and the enhancement of body image and satisfaction. Literature is provided to contextualise the research question and both a quantitative and phenomenological approach to conducting the research is employed in this case study. The results are also discussed from both these perspectives. The subject’s body image improved over the eight session period and she was better able to understand and challenge her food cravings. At the start of the program she experienced thirty two cravings a week and by session eight they had reduced to 10. It was also found that the frequency of her five main self defeating cognitions (monitored and reported weekly on a cumulative basis) decreased from one hundred and twenty-one to eighty-two. While her actual weight-loss was not significant, the intervention assisted in her overall sense of well being facilitating self acceptance. The phenomenological section of this paper partially follows a model conceptualised by Fishman (2005), one of the leading founders of the journal Pragmatic Case Studies in Psychotherapy (PCSP). He advocates that as part of the study a clinical assessment and formulation be included so as to elucidate the subject’s context. It was found that Mrs K had experiences in life relating to themes of unworthiness and inadequacy. These experiences could have thus impacted on her eating behaviours resulting in negative and self defeating diet patterns to develop.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In die enkelgevalstudie met Mev. K., ̛n 39 jarige blanke vrou wat sedert sesjarige ouderdom ̛n gewigsprobleem het, word die effektiwiteit van ̛n kognitiewe gedragshipnoterapeutiese intervensie, met betrekking tot gewigsverlies, liggaamlike selfbeeld en satisfaksie ondersoek. Kwantitatiewe sowel as ̛n kwalitatief fenomenologiese metode is gebruik om die navorsingsdata te ontleed. Tydens die agt sessies van die program het die persoon se liggaamlike selfbeeld verbeter en was daar ̛n verbeterende ingesteldheid teenoor voedsel – eetlus en kon sy dit beter verstaan en beheer. Aan die begin van die intervensie het sy 32 eetbegeertes ervaar wat afgeneem het na 10 aan die einde van die program. Die frekwensie van haar vyf hoof negatiewe gedagte-patrone (weekliks gerapporteer op ̛n kumulatiewe basis) het van 121 na 82 verminder. Terwyl haar fisiese gewigsverlies nie statisties noemenswaardig was nie, het haar oorkoepelende gevoel van algemene gesondheid haar selfaanvaarding gefasiliteer. Die fenomenologies-kwalitatiewe navorsingsgedeelte is gebaseer op die model van Fishman (2005), een van die stigterslede van die Pragmatic Case Studies in Psychotherapy (PCSP) Journal. Hy voer aan dat ‘n kliniese ondersoek en formulering in die intervensie ingesluit word om sodoende die persoon se konteks beter te skets. Die volgende temas, naamlik minderwaardigheid en ontoereikendheid, is fenomenologies geïdentifiseer. Laasgenoemde belewinge (temas) het ̛n negatiewe invloed op haar dieetpatroon gehad.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/18649
This item appears in the following collections: