The sport for development legacies of the 2010 FIFA World Cup

Burgess, Meryl (2011-12)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: During the last decade, a significant trend could be observed with regards to the growth of the number of sport for development initiatives globally, as well as the increasing range of stakeholders involved in the sport for development field. Many international organisations and institutions began to put more emphasis on the use of sport and sport activities to initiate social change. This was further observed with the growing trends in sport for development activities within the Global South. In order to explore the impacts of the trends in sport for development, this study examined the recent sport for development trends in South Africa and in what way the 2010 FIFA World Cup has affected it. This study attempts to do this by exploring the historical underpinnings of sport for development in South Africa, as well as current trends in the field. The study further examines the sport for development initiatives that have been implemented during the 2010 FIFA World Cup, and explores their ramifications for the sport for development landscape in South Africa. With its assessment of the sport for development legacies of the 2010 FIFA World Cup, this study builds on the existing international literature by an increasing number of scholars assessing the trends in sport for development as well as evaluating the effectiveness of the field for promoting development. Moreover, due to the recent increase in developing countries in the Global South hosting sport mega-events, with a purpose to achieve social development objectives through the event (for example, South Africa and the 2010 World Cup), this study builds on literature examining a potential link between sport mega-events and sport for development. As a point of departure this study looked to provide an overview of the sport for development field, the recent debates raised among scholars as well as a theoretical framework informing the field. The study then looked towards the historical underpinnings of sport for development in South Africa, creating a framework for the analysis of the empirical study regarding the sport for development initiatives implemented during the World Cup. The main findings of this study included the rapid growth of sport for development initiatives during the World Cup period, the increase and range in public and private actors forming institutional arrangements and partnerships in sport for development initiatives and the outcomes and implications of those trends for the South African sport for development context. Through the hosting of the 2010 FIFA World Cup, it was found that the sport mega-event was ultimately used as a strategic opportunity for initiatives to achieve objectives and aims including the creation of awareness of initiatives, potentially meeting new partners and funders, and increasing participant numbers. Moreover, through the formation of institutional arrangements and partnerships, implementing organisations could potentially ensure sustainability of the initiative due to the resources made available by the range of partners involved. It must be noted however, that although the 2010 FIFA World Cup was used strategically by the sport for development initiatives implemented during that period, sport mega-events cannot be said to achieve social development objectives, especially those of sport for development, due to the many neoliberal tendencies that is found in the hosting of the event.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Gedurende die laaste dekade was 'n kenmerkende / belangrike trant opgemerk, t.o.v. die groei van die getal globale sport vir ontwikkeling, sowel as die toename van rolspelers betrokke by die ontwikkeling van sport. Baie internasionale organiSuid-Afrikasies en inrigtings sit meer klem op die gebruik van sport en aktiwiteite om sosiale verandering uit te oefen. Die is verder opmerkend met die groeiende trant van sport-ontwikkeling in die Globale lande. Om die impak van sport-ontwikkeling te ondersoek, het hierdie studie die onlangse sportontwikkeling trant in Suid-Afrika getoets, asook die manier hoe die 2010 FIFA Wêreld-beker dit beinvloed het. Die navorsing probeer dit doen deur die historiese ondersteuning van sportontwikkeling in Suid-Afrika te ondersoek, sowel as die huidige trant. Dié navorsing ondersoek ook die sport-ontwikkeling inisiatief wat geinplimenteer was gedurende die 2010 FIFA Wêreld-beker, asook die vertakking van sport-ontwikkeling in Suid-Afrika. Met die assesering van die sport-ontwikkeling van die 2010 FIFA Wêreld-beker, gaan hierdie studie op die huidige internasionale literatuur bou by die groei van die getal narvorsers wat die trant in sport-ontwikkeling en evaluering wat die uitwerking op sport-ontwikkeling bevorder. Sodoende, met die onlangse groei van ontwikkelinde lande tussen Globale lande wat groot sport byeenkomste huisves, met die doel om sosiale ontwikkeling te bereik (bv. Suid-Afrika en die 2010 Wêreld-beker), gaan hierdie studie die Literatuur ondersoek van ‘n potensiale koppeling tussen mega-sport byeenkomste en sport-ontwikkeling opbou. Hierdie studie verskaf 'n oorsig van sport-ontwikkeling as 'n vetrek-punt om die onlangse debatte tussen leerders en die teoretiese raamwerk in die veld in te lig. Die studie kyk ook na die historiese ondersteuning vir sport-ontwikkeling in Suid-Afrika, deur ‘n raamwerk in die analise van die studie m.b.t. sport-ontwikkeling inisiatief tydens die Wêreld-beker te skep. Die hoof bevindings van hierdie studie sluit in die vinnige groei van sport-ontwikkeling inisiatief tydens die Wêreld-beker; die toename en reeks publieke en private ondersteuners wat instansie rëelings vorm en verhoudings in sport-ontwikkeling en die uitkoms en implikasies in die Suid-Afrika konteks. Deur die 2010 FIFA Wêreld-beker te huisves, het hierdie mega-sport gebeurtenis eintlik 'n strategiese geleentheid om doele te bereik, insluitend die bewustheid van inisiatief, die ontmoeting van nuwe genote en skenkers, asook die groei in deelname. Verder, deur die formasie van instansie rëelings en verhoudings, implementerende organisasies kan potensiale Suid-Afrikasies kan potensiale steun verseker, a.g.v. die bronne beskikbaar gemaak deur die betrokke vennote. Kennis moet geneem word dat al was die 2010 FIFA Wêreld-beker strateties gebruik om sport-ontwikkeling te implementeer tydens hierdie periode, groot sport byeenkomste kan nie verantwoordelik gehou word vir sosiale ontwikkeling doelwitte, veral vir sport-ontwikkeling, a.g.v. die neo-liberale tendens wat by die huisvesting van hierdie geleenthede gevind word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/17928
This item appears in the following collections: