Consequences of staff deployment in public primary schools in Cape Town

Bougardt, Abraham Deon (2011-12)

Thesis (MEd )--University of Stellenbosch, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This qualitative study explores the effect that staff deployment has on the morale and professional attitudes of educators who have been identified as being in excess at their schools. The study was done by doing interviews with teachers who have been affected by rightsizing and redeployment and principals who have had to manage the process. The Department of Education goes through an annual process of determining the school‘s staff establishment for the next academic year. This determination is based on the number of learners enrolled at the institution. The CEMIS statistics are used to determine the number of learners enrolled at the school and the schools‘ staff establishment for the next academic year. If a school‘s learner numbers have increased since the last survey, the school will gain some teaching posts. Conversely, if the learner numbers have dropped a number of educators at the institution, as determined by the education department, have to be identified and declared in excess. Change associated with staff redeployment can have a negative impact on the morale and motivation of teachers. A school‘s functioning and ability to supply quality education can also be compromised as a result thereof. This is especially true when schools do not have the financial resources to employ additional teachers out of school funds. The problem is researched by exploring the ‗lived experiences‘ of selected teachers at primary schools in two of the education districts that fall under the WCED. Educators who were selected to participate in the study were individuals who had been declared in excess and who were redeployed or who were awaiting redeployment. Teachers were given the opportunity to relate their individual experiences. Their accounts of the process reflect how these experiences affect behaviour, professional attitude and general health. My discussion of their perceptions pays particular attention to their perceptions of how their general health and well-being were affected. Two principals (who managed the process at their respective schools) also shed some light on their experiences of the effects of downsizing. It seems that whilst there are cases where the process of rightsizing and redeployment is handled with the necessary care and circumspection, this is not always the case. Too often rightsizing and redeployment are handled in a clinical way, which creates the impression that the principals are biased and unsympathetic.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie kwalitatiewe studie ondersoek die effek wat personeel ontplooing op onderwysers het wie oortollig verklaar word by hul skole. Dit beoog ook om vas te stel tot watter mate die persoon se professionele gedrag en moraal geaffekteer word hierdeur. Tydens die studie was data ingesamel deur onderhoude te voer met onderwysers wie oortollig verklaar is, en prinsipale wat hierdie proses moes bestuur. Jaarliks gaan die Departement van Onderwys deur 'n proses waar skole se onderwysvoorsiening vir die volgende jaar bepaal word deur die aantal leerders wat by die skool ingeskryf is. Die stelsel wat deur die WKOD gebruik word om leerder inskrywings by skole te bepaal, word die Sentrale Opvoedingsbestuur en Inligting Stelsel genoem. Fundameteel tot die proses is die feit dat indien 'n skool se leerdertal vermeerder het sederd die vorige opname, sal die skool addisionele onderwysers win. Indien die inskrywingstotaal egter gedaal het, word die aantal onderwysers wat aan die skool voorsien word verminder. Verandering wat deur die onderwyser herontplooiing teweegbring word kan 'n negatiewe uitwerking op die moraal en motivering van onderwysers het. Die funksionering van skole en hul vermoeë om gehalteonderrig te voorsien kan ook negatief beïnvloed word daardeur. Dit is veral skole wat dit nie kan bekostig om addisionele onderwysers aan te stel en uit skoolfonds te besoldig nie, wat die swaarste getref word hierdeur. Die probleem word nagefors deur te kyk na 'n paar onderwysers in primêre skole in twee opvoedingsdistrikte wat onder die WKOD werksaam is. Onderwysers wat deel vorm van die studie is persone wat oortollig verklaar is en verplaas is, of wie nog wag op verplasing. Hierdie studie het onderwysers se ervaringe van die herontplooingsproses bestudeer. Onderwysers was die geleentheid gegee om hul ervaringe met die naforser te deel en sodoende lig te werp op hoe die proses hul gedrag, professionele houding en algemene gesondheid geraak het. Die naforsing het getoon dat terwyl daar gevalle is waar die proses van regstellende aksie en herontplooing met die nodige sorg en omsigtigheid hanteer word, is dit nie altyd die norm nie. Hierdie proses word ten tye op 'n kliniese wyse hanteer en dit skep die indruk dat die prinsipaal onsimpatiek is en nie neutraal staan in die proses nie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/17910
This item appears in the following collections: