Performance investigation of a turbocharger compressor

De Wet, Andrew Louis (2011-12)

Thesis (MScEng)--Stellenbosch University, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Stellenbosch University participated in a project to re-design the compressor section of a diesel locomotive turbocharger. Tests conducted on the prototype compressor showed possible rotating stall in the diffuser section before the designed higher pressure ratio could be achieved. When approaching the higher pressure ratio, the compressor inlet trunk started to rhythmically collapse (due to suction), the engine shook and bellows of black smoke were exhausted by the engine. It was decided to simulate the prototype compressor's operation by using the 1-D theory of Aungier (2000) and to perform a 3-D CFD analysis of the compressor using FINE/Turbo of NUMECA International. A veri cation process was followed to show the accuracy of the 1-D and 3-D modelling methods using two well-known centrifugal compressor test cases found in the literature, namely the O-Rotor by Eckardt (1975, 1976, 1980) and the "Radiver" open CFD test case by Ziegler et al. (2003c). Results from the models were compared to available experimental results and the accuracy was found to be su cient to investigate the prototype compressor's impeller and diffuser. Both prediction methods con rmed separation in the vaned di user across the entire operating ow range of the prototype compressor at the design impeller speed. The 3-D method identi ed supersonic ow at the vaned diffuser inlet at the operating point and also predicted a smaller operating range than originally anticipated. Both the 1-D and 3-D methods also predicted impeller blade stall over the entire operating ow range at the design impeller speed. A recommendation was made to redesign the impeller and diffuser of the prototype compressor.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Universiteit van Stellenbosch het deel geneem aan 'n projek om die kompressor gedeelte van 'n diesel lokomotief se turbo-aanjaer te herontwerp. Toetse uitgevoer op die prototipe kompressor het moontlike roterende wegbreking in die diffuser seksie uitgewys voordat die ontwerpte hoër drukverhouding bereik kon word. Toe die hoër drukverhouding genader is, het die kompressor inlaatpyp begin ritmies inmekaar vou (as gevolg van die suig aksie), die enjin het geskud en wolke swart rook is deur die enjin uitgeblaas. Die besluit is geneem om die prototipe kompressor se werking te simuleer met behulp van die 1-D teorie van Aungier (2000) en om ook 'n 3-D berekenings vloeimeganika (BVM) analise op die kompressor uit te voer met behulp van FINE/Turbo van NUMECA Internasionaal. 'n Veri kasieproses is gevolg om die akkuraatheid van die 1-D en 3-D modelle te illustreer met behulp van twee welbekende sentrifugaal kompressor toetsgevalle beskikbaar in die literatuur, naamlik die O-Rotor deur Eckardt (1975, 1976, 1980) en die "Radiver" oop BVM toetsgeval deur Ziegler et al. (2003c). Resultate van die modelle is vergelyk met beskikbare eksperimentele resultate en die bevinding is gemaak dat die akkuraatheid genoegsaam is om die prototipe kompressor se rotor en diffuser te ondersoek. Beide voorspellingsmetodes het wegbreking bevestig in die gelemde diffuser oor die hele werksbestek van die prototipe kompressor teen die ontwerp rotorspoed. Die 3-D metode het supersoniese vloei by die gelemde diffuser se inlaat by die bedryfspunt geïdenti seer en het ook 'n kleiner werksbestek voorspel as wat vroeër verwag is. Beide die 1-D en 3-D metodes het ook wegbreking in die rotor oor die hele werksbestek teen die ontwerp rotorspoed voorspel. 'n Voorstel is gemaak om die rotor en diffuser van die prototipe kompressor te herontwerp.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/17784
This item appears in the following collections: