The influence of peer education on the level of knowledge of HIV/AIDS amongst grade ten learners in an Eastern Cape high school

Payi, Loyiso Zukiswa (2006-12)

Assignment (MPhil)--University of Stellenbosch, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: A peer education programme was implemented during 2005 in high schools in the Mdantsane area in the Eastern Cape as a strategy to combat the spread of HIV/AIDS among school going learners. This research paper looks at whether the use of peer education as opposed to the traditional teacher method is effective in giving correct facts and whether or not it increases the level of knowledge of HIV/AIDS and related health issues. Data about the effectiveness of the programme was collected through questionnaires, using a two group between participant research design and a sample of 100 learners (i.e. 50 learners from each group). Two groups of participants, those taught by peer educators and those taught by teachers at Masixole High School were given questionnaires to answer and the responses were analysed using the SPSS (version 13) package. Results showed that the group that received peer education performed better than the one that did not receive peer education. A limitation of the study is the small sample size, which creates a problem when the results are generalized to a wider population. Also, the performance of the peer education group cannot be solely attributed to peer education, as there might be other extraneous variables, which might have contributed to the group’s performance.

AFRIKAANSE OPSOMMING: ‘n Portuurgroep-opleidingsprogram is in 2005 in hoërskole in die Mdantsane distrik van die Oos- Kaap ontwikkel om die verspreiding van MIV/VIGS onder leerders te bekamp. Die doel van hierdie navorsing is om vas te stel of portuurgroep-opleiding meer effektief is as die tradisionele onderwysmetode en of dit kennis rakende MIV/VIGS en ander gesondheidskwessies verbeter. Data is deur middel van vraelyste ingesamel. Daar was 100 leerders van Masixole Hoërskool wat aan die studie deelgeneem het. Die leerders is in 2 groepe verdeel, waar een groep portuurgroep-opleiding ontvang het en die ander inligting van onderwysers verkry het. Data is deur middel van SPSS (weergawe 13) verwerk en die resultate toon dat die groep wat die portuurgroep-opleiding ontvang het beter as die ander groep gevaar het. ‘n Beperking van die studie is die klein populasie wat gebruik is, wat ‘n probleem veroorsaak wanneer die resultate na ‘n weier populasie veralgemeen word. ‘n Ander punt is dat die sukses van die portuurgroep se opleiding nie noodwendig aan portuurgroep-opleiding toegeskryf kan word nie, eksterne veranderlikes kon ook ‘n rol gespeel het.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/17461
This item appears in the following collections: