'n Missionale ekklesiologiese praksis evaluasie ten opsigte van die Kerk se bediening in die Stellenbosch area : 'n gevalle studie

Marais, Stanley Dawson (2006-12)

Assignment (MDiv)--Stellenbosch University, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The researcher makes a study of poverty in the Stellenbosch area and the reaction of the Dutch Reformed Church (DRC) towards this problem. He is convinced that even though the aid given to the poor is a common practice in church it is usually just relief orientated, and not focused on long-term community development. To evaluate the church's response to poverty the Bible's standard should be studied. That is why chapter 2 will study the Old and New Testament and the biblical reactions on poverty. In chapter 3 the profile of the Stellenbosch area will be laid out with the focus on the Cloetesville and Kayamandi area and their needs. Chapter 4 will study the general Synod's national response to poverty, with a later focus on the workings of BADISA in the western cape and then the DRC motherchurch of Stellenbosch as a case study on how they react to the problem of poverty in their area. The researcher will then close the argument with a evaluation of this response and a summary of what has been said.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die navorser doen ondersoek oor die armoede in die Stellenbosch area en die Nederduits Gereformeerde Kerk (NGK) se reaksie daarop. Hy is van oortuiging dat alhoewel die hulpverlening aan die armes algemeen is in die kerk, dit gewoonlik armoedeverligting is en nie gemeenskapsontwikkeling wat langtermyn effekte het nie. Om die kerk se response te evauleer op armoede word dit gemeet aan die standaard van die Bybel. Daarom word daar in hoofstuk 2 die Ou en Nuwe Testament bestudeer en die bybelse reaksies op armoede. In hoofstuk 3 word die Stellenbosch area se profiel uiteengelê met die fokus op Cloetesville en Kayamandi en hulle behoeftes. In hoofstuk 4 word die Algemene Sinode van die NGK se nationale reaksie op armoede bestudeer, met ‘n latere fokus op eerste BADISA se werksaamhede in die Wes-kaap en dan NGKerk moedergemeente Stellenbosch as ‘n gevalle studie oor hoe hulle armoede in hulle omgewing benader. Die navorser sluit dan af met ‘n evaluering van hierdie response en die algehele samevatting.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/17455
This item appears in the following collections: