ITEM VIEW

The metric for non-Hermitian Hamiltonians : a case study

dc.contributor.advisorGeyer, H. B.en_ZA
dc.contributor.advisorHeiss, W. D.en_ZA
dc.contributor.authorMusumbu, Dibwe Pierroten_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Science. Dept. of Physics.
dc.date.accessioned2011-11-07T13:09:12Z
dc.date.available2011-11-07T13:09:12Z
dc.date.issued2006-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/17403
dc.descriptionThesis (MSc)--University of Stellenbosch, 2006.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: We are studying a possible implementation of an appropriate framework for a proper non- Hermitian quantum theory. We present the case where for a non-Hermitian Hamiltonian with real eigenvalues, we define a new inner product on the Hilbert space with respect to which the non-Hermitian Hamiltonian is Quasi-Hermitian. The Quasi-hermiticity of the Hamiltonian introduces the bi-orthogonality between the left-hand eigenstates and the right-hand eigenstates, in which case the metric becomes a basis transformation. We use the non-Hermitian quadratic Hamiltonian to show that such a metric is not unique but can be uniquely defined by requiring to hermitize all elements of one of the irreducible sets defined on the set of all observables. We compare the constructed metric with specific known examples in the literature in which cases a unique choice is made.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Ons ondersoek die implementering van n gepaste raamwerk virn nie-Hermitiese kwantumteorie. Ons beskoun nie-Hermitiese Hamilton-operator met reele eiewaardes en definieer in gepaste binneproduk ten opsigtewaarvan die operator kwasi-Hermitiese is. Die kwasi- Hermities aard van die Hamilton operator lei dan tot n stel bi-ortogonale toestande. Ons konstrueer n basistransformasie wat die linker en regter eietoestande van hierdie stel koppel. Hierdie transformasie word dan gebruik omn nuwe binneproduk op die Hilbert-ruimte te definieer. Die oorspronklike nie-HermitieseHamilton-operator is danHermitiesmet betrekking tot hierdie nuwe binneproduk. Ons gebruik die nie-Hermitiese kwadratieseHamilton-operator omte toon dat hierdie metriek nie uniek is nie, maar wel uniek bepaal kan word deur verder te vereis dat dit al die elemente van n onherleibare versameling operatoreHermitiseer. Ons vergelyk hierdie konstruksiemet die bekende voorbeelde in die literatuur en toon dat diemetriek in beide gevalle uniek bepaal kan word.af
dc.format.extenth, iii, 77 leaves
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch University
dc.subjectHamiltonian systemsen_ZA
dc.subjectHermitian operatorsen_ZA
dc.subjectTheses -- Physicsen_ZA
dc.subjectDissertations -- Physicsen_ZA
dc.titleThe metric for non-Hermitian Hamiltonians : a case studyen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW