ITEM VIEW

Evaluering van die effektiwiteit van 'n rekenaargesteunde gehooropleidingsprogram by studente in die musiekoorbruggingsprogram van die Universiteit Stellenbosch

dc.contributor.advisorSmit, M.
dc.contributor.authorDe Villiers, Corinne
dc.contributor.otherUniversity of Stellenbosch. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Music.
dc.date.accessioned2011-10-11T08:30:37Z
dc.date.available2011-10-11T08:30:37Z
dc.date.issued2005-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/16603
dc.descriptionThesis (M.Sc.)--University of Stellenbosch, 2005.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Current technological development has a strong impact on education. Students normally have free access to computers and the internet. Computer-based instruction is more frequently available in classrooms and reinforces the traditional educational systems. The purpose of this study was to determine whether a computer-based program, Auralia 2.1, can be used effectively in the Music Certificate Course of the University Stellenbosch. Due to limited time during lessons as well as time-constraints for individual practising by the students, the researcher investigated the efficacy of Auralia 2.1 for use in the classroom. Students are able to practise individually during lessons as well as on their own. The problem to find a peer to practise aural training is therefore avoided as the computer fulfills this function. The researcher administered Auralia 2.1 on a group of eight Certificate students from the University Stellenbosch. The evaluation period consisted of two semesters of fourteen weeks each. The researcher used the traditional method of aural training in the first semester and she used Auralia 2.1-sessions in the second semester. The researcher compared the two semesters to each other to ensure the integrity of the results of the research. The researcher systematically held record of observations as well as the progress of the students. Questionnaires were completed and interviews were held as part of the evaluation process. Suggestions are made in this thesis on how Auralia 2.1 can be used effectively for educational aims.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die hedendaagse ontwikkeling in tegnologie het ‘n sterk invloed op opvoeding. Studente het oor die algemeen vrye toegang tot rekenaars en die internet. Rekenaargesteunde onderrig kom toenemend in klaskamers voor en word ter versterking van die tradisionele onderwysstelsel gebruik. Die doelstelling van hierdie navorsing was om te bepaal of ‘n rekenaargesteunde onderrigprogram, naamlik Auralia 2.1, effektief benut kan word in die musiekoorbruggingsprogram (Sertifikaatkursus) van die Universiteit Stellenbosch. Weens beperkte klastyd en ‘n gebrek by Sertifikaatstudente aan noodsaaklike tyd vir gehooropleidingsoefeninge, het die navorser ondersoek ingestel na die effektiwiteit van Auralia 2.1, vir gebruik in die klas. Die studente kon met behulp van die rekenaar individueel tydens asook buite klastyd oefen. Probleme om ‘n “oefenmaat” vir gehoor te vind is dus uitgeskakel aangesien die rekenaar daardie funksie vervul het. Die navorser het die program Auralia 2.1 op ‘n groep van agt Sertifikaatstudente van die Universiteit Stellenbosch toegepas. Die evaluering het oor twee semesters van veertien weke elk gestrek. Die navorser het in die eerste semester ‘n tradisionele metode van gehooropleiding gevolg en in die tweede semester het sy gebruik gemaak van Auralia 2.1-sessies. Die navorser het die twee semesters met mekaar vergelyk om sodoende die integriteit van die navorsingsresultate te verseker. Daar is tydens die navorser se studie sistematies verslag van die waarnemings en die studente se vordering gehou. Vraelyste is voltooi en onderhoude gevoer as deel van die evalueringsproses. In hierdie tesis word daar ook voorstelle gemaak oor hoe Auralia 2.1 effektief gebruik kan word vir opvoedkundige doeleindes.af
dc.format.extent181 leaves
dc.language.isoafen_ZA
dc.publisherStellenbosch : University of Stellenbosch
dc.subjectMusic -- Computer-assisted instructionen_ZA
dc.subjectMusic -- Instruction and study -- South Africaen_ZA
dc.subjectEar trainingen_ZA
dc.subjectTheses -- Musicen_ZA
dc.subjectDissertations -- Musicen_ZA
dc.titleEvaluering van die effektiwiteit van 'n rekenaargesteunde gehooropleidingsprogram by studente in die musiekoorbruggingsprogram van die Universiteit Stellenboschaf
dc.typeThesisen_ZA
dc.description.versionMaster
dc.rights.holderUniversity of Stellenbosch


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW