Served versus actual nutrient intake of hospitalized patients with tuberculosis

Roberts, Teri (2003-12)

Thesis (MVoeding)--University of Stellenbosch, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Objectives: To assess whether actual nutrient intake of hospitalized patients with tuberculosis differed from that served by the hospital and from that required according to current recommendations. Design: Descriptive, cross-sectional study. Setting: Brooklyn Chest Hospital in Brooklyn, Cape Town, the Western Cape, South Africa. Subjects: Thirty patients, 23 male, seven female, with pulmonary tuberculosis, from Brooklyn Chest Hospital were enrolled in the study. Outcome measures: Assessment included dietary intake in order to calculate energy and nutrient intake and requirements, and height and weight at the beginning of the study in order to calculate BMI. Results: Patients were receiving and consuming sufficient macronutrients with the exception of protein in all patients, and micronutrients with the exceptions of calcium, iodine, folate and vitamin E in all patients, betacarotene, vitamin C and vitamin D in male patients, and selenium and pantothenate in female patients. Actual intake consumed in the hospital did not differ from that served by the hospital in the case of male patients, with the exception of iodine, however, due to significant plate wastage by female patients, consumed intake was less than that served by the hospital, with the exceptions of vitamin C and vitamin K. A total of 52% of the male patients, and 71% of the female patients, were normally nourished, according to their BMI. The remainder of the patients were mildly to severely malnourished on the basis of their BMI. Conclusions: According to current recommendations, the patients institutionalized at Brooklyn Chest Hospital for tuberculosis were receiving inadequate protein and selected micronutrients (calcium, iodine, folate and vitamin E in all patients, beta-carotene, vitamin C and vitamin D in male patients, and selenium and pantothenate in female patients). Therefore intervention programs, which serve as an adjunct to anti-tuberculosis therapy, should be introduced in order to rectify inadequate nutrient intake and to target malnourished patients.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Doelstellings: Om te bepaal of die werklike voedingstofinname van gehospitaliseerde pasiënte met tuberkulose verskil van dit wat deur die hospitaal voorgeskryf word, en dit wat huidiglik aanbeveel word. Ontwerp: ‘n Beskrywende, dwarssnit studie. Milieu: Brooklyn Chest Hospitaal, te Brooklyn, Kaapstad, Westelike Provinsie, Suid Afrika. Studie groep: Dertig pasiënte met pulmonale tuberkulose van Brooklyn Chest Hospitaal (23 manlik, en sewe vroulik) is ingesluit in die studie. Toets parameters: Ondersoeke het ingesluit dieëtinname met die doel om energie en voedingstofinname en behoeftes te bereken, asook lengte en gewig meetings aan die begin van die studie om liggaamsmassaindex (LMI) te bereken. Resultate: Pasiënte het genoegsame hoeveelhede makro-voedingstowwe ontvang en ingeneem, met die uitsondering van proteïene by alle pasiënte, asook mikro-voedingstowwe, met die uitsondering van kalsium, jodium, folaat, en vitamine E by alle pasiënte, beta-karoteen, vitamine C en vitamine D by manlike pasiënte en selenium en pantoteensuur by vroulike pasiënte. Die werklike inname van voedsel in die hospitaal het nie verskil van dit wat deur die hospitaal voorgeskryf is in die geval van manlike pasiënte nie, met die uitsondering van jodium. As gevolg van beduidende voedselvermorsing deur vroulike pasiënte was werklike inname egter minder as wat deur die hospitaal voorgeskryf is, met die uitsondering van vitamine C en vitamine K. ‘n Totaal van 52% van die manlike pasiënte en 71% van die vroulike pasiënte het ‘n normale voedingstatus gehad volgens hulle LMI. Die oorblywende pasiënte was gering tot ernstig wangevoed op grond van hul LMI. Gevolgtrekkings: Volgens huidige aanbevelings het pasiënte, wat by Brooklyn Chest Hospitaal gehospitaliseer is vir tuberkulose, nie genoegsame hoeveelhede proteïene of geselekteerde mikro-voedingstowwe ontvang nie (kalsium, jodium, folaat, en vitamine E by alle pasiënte, betakaroteen, vitamine C en vitamine D by manlike pasiënte, en selenium en pantoteensuur by vroulike pasiënte). Daarom word intervensie programme voorgestel om te dien as ‘n toevoeging tot anti-tuberkulose behandeling, met die doel om onvoldoende voedingstof innames reg te stel en om ondervoede pasiënte te teiken.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/16422
This item appears in the following collections: