Task-based design for lecturer-student communication in teaching Xhosa as a second language

Mntuyedwa, Vuyokazi Julia (2009-12)

Thesis (MA (African Languages))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This mini-thesis examines the features of a range of communication tasks in Xhosa that characterize lecturer-student conversations in tertiary context as regards problems of some individual students assuming the Task-based Theory of second language learning and teaching. The study is motivated by the need that exists for the development of specific purposes language courses for African languages like Xhosa in South Africa in the light of the constitutional provision for multilingualism and the advancement of the African languages. The introduction of multilingualism and the advancement of the status and use of the African languages are also specified in the National language policy for Higher Education. In order to commence on the kind of research on syllabus design required for quality second language courses for Xhosa within tertiary context the nature of lecturer-student communication relating to the problems of individual students is investigated in this study. The study focuses in particular on the issue of task design, i.e. the features posited by Pica et al (1993) relating to the interactant relationship between the participants, the interactant requirement (one-way or two-way), the communication goal orientation (i.e. convergent or divergent), and the goal outcome option (i.e. one or several outcome options). The analysis of the Xhosa communication tasks is of crucial significance for syllabus design, course design and pedagogic task design for task-based language teaching.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie mini-tesis ondersoek die kenmerke van ‘n verskeidenheid kommunikasietake in isiXhosa wat dosent-student gesprekke in hoër onderwys kenmerk betreffende die probleme wat individuele studente ervaar. Die raamwerk van Taakgebaseerde onderrig en leer-teorie word aanvaar. Die studie is veral gemotiveer deur die behoefte wat bestaan vir die ontwikkeling van spesifieke doeleindes taalkursusse vir Afrikatale soos isiXhosa in Suid-Afrika in die lig van die konstitusionele voorsiening wat gemaak word vir veeltaligheid en die bevordering van die inheemse Afrikatale. Die invoer van veeltaligheid en die bevordering van die status en gebruik van die Afrikatale word ook gespesifiseer in die Nasionale Taalbeleid vir Hoër Onderwys. Ten einde te begin met die tipe van sillabusontwerp vir gehalte tweedetaal-onderrig kursusse vir Xhosa binne tersiêre konteks, word die aard van dosent-student kommunikasie buite die klas, betreffende die probleme van individuele studente ondersoek in hierdie studie. Die studie fokus in die besonder op die vraagstuk van taak-ontwerp, dit is, kenmerke voorgestel deur Pica et al (1993) betreffende die deelnemers, die interakteerder-vereistes (een-rigting of twee-rigting), die kommunikasiedoel oriëntasie (d.i. konvergent of divergent), en die doel-uitkoms (een of verskeie uitkomste). Die analise van die Xhosa kommunikasietake is van sentrale belang vir sillabus-ontwerp, kursus-ontwerp en pedagogiese taak-ontwerp vir taakgebaseerde taalonderrig.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/1526
This item appears in the following collections: