Development of an interactive tool to support the evaluation of clinic-based health information systems

Spies, Ruan Arnold (2021-03)

Thesis (MEng)--Stellenbosch University, 2021.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Primary health care is considered the foundation of the health system and the principal vehicle for achieving good health and well-being for all people. A large number of challenges are faced in delivering high-quality care in South Africa’s primary health care system due to numerous adverse factors, including the historic fragmentation of the health system, inadequate infrastructure and immense resource constraints. To mitigate these adverse factors, clinic-based health information systems (CBHIS) aim to consolidate information relevant to the primary health care environment from various stakeholders across multiple areas of interest.However, CBHIS also face various socio-technical problems which lessen their effectiveness. The evaluation of CBHIS allows for these problems to be identified and mitigated; it also helps in establishing trends of well-functioning aspects which may be disseminated for system improvement.Thus, supporting the evaluation of CBHIS would strengthen the primary health care system.In this study, an interactive tool is developed to support the evaluation of CBHIS. The interactive tool is developed, refined and validated through multiple design cycle iterations, as informed by the Design Science Research framework. Various tool components are established by leveraging insights obtained from the Monitoring and Evaluation as well as Information Systems domain. These components are refined through conducting a theoretical case study of the Stock Visibility System and critically evaluated by multiple subject-matter experts to ensure the rigour of the development process and relevance to support evaluation.The components are consolidated and implemented on a computer as the final interactive tool to support the evaluation of CBHIS. The interactive tool comprises three outputs which present a tangible set of interrelated evaluation concepts in a simple, structured and useful manner, namely,a concept inventory, responsive concept map and an evaluation support document. The interactive tool is demonstrated to illustrate its applicability and capacity to support the evaluation of CBHIS.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Primêre gesondheidsorg word beskou as die grondslag van die gesondheidstelsel en die belangrikste middel om goeie gesondheid en welstand vir alle mense te bewerkstellig. 'n Groot aantal uitdagings verhoed die lewering van hoë gehalte sorg in primêre gesondheid as gevolg van talle nadelige faktore, insluitend die historiese versplintering van die gesondheidstelsel, onvoldoende infrastruktuur en geweldige beperkings op nodige hulpbronne. Dit is clinic-based health information systems(CBHIS) se doelwit om inligting wat vir die primêre gesondheidsorg-omgewing van verskillende belanghebbendes relevant is, op verskillende terreine te konsolideer en sodoende te help om die nadelige faktore waarmee die gesondheidstelsel te kampe het, teverlig.Die stelsels het egter ook verskillende sosio-tegniese probleme wat die doeltreffendheid daarvan verminder. Die evaluering van CBHIS maak dit moontlik om hierdie probleme te identifiseer en teverlig; dithelp ook om tendense vas te stel van goed funksionerende aspekte in die stelsels wat versprei kan word vir algemene verbeterings. Daar bestaan dus ‘nbehoefte om die primêre gesondheidsorgstelsel te versterk deur die ondersteuning van die evaluering van CBHIS. In hierdie studie word 'n interaktiewe hulpmiddel ontwikkel om die evaluering van CBHIS te ondersteun. Die hulpmiddel word ontwikkel, verfyn en bekragtig deur middel van veelvuldige herhalings van die ontwerpsiklus, soos ingelig deur die Design Science Researchraamwerk. Verskeie komponente van die hulpmiddel word vasgestel deur gebruik te maak van insigte wat verkry word uit die Monitering en Evaluering asook die Inligtingstelsels domeine. Hierdie komponente word verfyn deur die uitvoering van 'n teoretiese gevallestudievandie Stock VisibilitySystemen word krities geëvalueer deur verskeie kenners op die gebiede om die noukeurigheid van die ontwikkelingsproses en die relevansie vir evaluering te verseker. Die komponente word op 'n rekenaar gekonsolideer en geïmplementeer as die finaleinteraktiewe hulpmiddel om die evaluering van CBHIS te ondersteun. Die interaktiewe hulpmiddel bevat drie funksionele uitsette wat 'n tasbare stel onderling verwante evalueringskonsepte op 'n eenvoudige, gestruktureerde en nuttige manier bied. Hierdie komponente sluit in: 'n konsepinventaris, 'n responsiewe konsepkaart en 'n ondersteuningsdokument vir evaluering. Die interaktiewe hulpmiddel word gedemonstreer om toepaslik te wees om die evaluering van CBHIS te ondersteun.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/109834
This item appears in the following collections: